Uppgifter i informationssökning på nätet (ABMA13)

ABMA13 Fysiska och digitala bibliotek

VT09/ Jonas Fransson

INLÄMNINGSUPPGIFT 2 I INFORMATIONSSÖKNING

Inlämningsuppgiften består i att du ska besvara frågorna nedan.

Maila uppgiften till Jonas senast den kl 13.00 den 8/4 på: Jonas.Fransson@kultur.lu.se

1. Gör två sökningar, en med svenska sökord och en med engelska sökord, i två av följande sökmotorer: Google, Yahoo och Live (MSN). Beskriv sökningarna och hur bra/relevanta resultaten är. Tycker du någon av sökmotorerna ger bättre resultat? Använd sedan Thumbshots ranking (http://ranking.thumbshots.com) och gör samma sökningar där. Hur stor är överlappningen mellan de två sökmotorernas första sextio träffar? Är träffarna rankade på samma sätt?

2. Utgå ifrån “Snabbguide till Google” (ligger under föreläsningsmaterial i Mittkursbibliotek). Gör en sökningar för vardera av följande avgränsning/begränsning:

  • webbplats (site:)
  • filtyp (filetype:)
  • inanchor:
  • intitle:
  • inurl:

Bekriv kortfattat sökningen, resultatet och vad du tycker om respektive avgränsning/begränsning.

3. Sök i följande söktjänster på “laptop” och titta efter sponsrade länkar (textreklam):

Var finns de sponsrade länkarna i de olika söktjänsterna? I träfflistan, jämte träfflistan eller ovanför träfflistan? Är de sponsrade länkarna tydligt utmärkta eller är de gjorda att likna de vanliga träffarna?

4. Vad är den osynliga webben (eng. invisible web) respektive den djupa webben (eng. deep web)? Beskriv hur du sökt och ge korta förklaringar av respektive begrepp.

5. Läs sidorna 22-35 i Källkritik för Internet av Leth & Thuren (2002). Gör en kort sammanfattning av de sju kriterierna (fyra gamla + tre nya). [Se länk i MKB.]

6. Sök fram fyra böcker, artiklar eller rapporter inom bibliotek och/eller informationssökning som du skulle vilja läsa. Sök på valfritt sätt, men redovisa hur du hittat varje titel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.