Uppgifter “Effektiv informationssökning på webben” (ABMA33) 2008

Uppgifter “Effektiv informationssökning på webben” (ABMA33) 2008 – internetbaserad distanskurs

1.Söktjänster

Den 28 juli 2008 lanserades sökmotorn Cuil (uttalas som “cool”) – www.cuil.com – och fick i samband med lanseringen mycket uppmärksamhet i media.

Du ska testa Cuil och jämföra den med minst en av Google, Yahoo och Live. Gör samma sökningar och bedöm träfflistorna. Vad hamnar överst? Hur lika är träfflistorna? Redovisa dina sökningar, resultat och skrivet ett eget omdöme om Cuil.

Du ska också leta efter vad som skrivits som Cuil. Börja med t.ex. Wikipedia eller Internetbrus. Har tongångarna förändrats sedan lanseringen? Gör en sammanfattning med egna kommentarer.

Lämna in uppgiften som ett textdokument (t.ex. doc (Word) eller rtf) vid slutet av Modul 1, dvs. den 29/9. Lämna in genom inlämningsfunktionen.

Omfattning är valfri, men minst en A4-sida i normal teckenstorlek ska lämnas in. Det ska enkelt gå att följa vad du gjort resp. hur Cuil mottagits i media.

Ställ helst allmänna frågor om uppgiften eller inlämningen i kursforumet. I andra hand till mig via mejl.

2.Sökteknik

Det finns många olika “små” söktekniker att utnyttja i de stora sökmotorerna (Google, Yahoo, Live, m.fl.). Teknikerna, som i många fall är olika sätt att begränsa en sökning, har olika användningsområden (och användningsbarhet).

Du ska nu testa de olika teknikerna på ett valfritt ämnesområde och välja ut dina favoriter. Välj ett ämne du är förtrogen med, vilket som helst, det kan vara partikelfysik eller klädsömnad, kinesisk filosofi eller en enskild författare. Det viktiga är att du har en viss kunskap i ämnet så du lättare kan bedöma sökresultaten, och därmed hur användbar den enskilda söktekniken var.

Du ska söka i någon av de tre stora sökmotorerna: Google, Yahoo Search eller Live.com (MSN). Prova de söktekniker som beskrivs i Fransson kapitel 8 och på snabbguiderna till respektive sökmotor (se länkar i Modul 2).

Efter du har provat de olika teknikerna ska du välja ut de fem du tyckt varit mest använbara. Rangordna de fem i en “topp-fem-lista” med motiveringar till varje placering.

Lämna in din topplista med motiveringar, tillsammans med ämnet du sökt på (med en kort beskrivning), senast den 29/9. Lämna in uppgiften som ett textdokument, t.ex. doc eller rtf, genom inlämningsfunktionen i Luvit.

Omfattning är valfri, men minst en 3/4 A4-sida i normal teckenstorlek ska lämnas in.

Vid oklarheter ställ i första hand frågorna i kursforum, i andra hand i mejl till mig.

3.Osynliga webben

Uppgift 3 är en diskussionsuppgift. Du tillhör en av grupperna A, B eller C. Gruppen har ett eget diskussionsforum i Modul 3 som bara gruppmedlemmarna har tillgång till (får du inte upp något forum i Modul 3 så kontakta mig).

Diskutera följande i gruppen:

1. Hur stor kan osynliga webben vara? Vad hittas inte i en sökmotor? Hur är det med din lokala bibliotekskatalog?

2. Diskutera även begreppsparen osynliga-synliga webben och djupa-ytliga webben. Vilka begrepp är mest relevanta när man söker information?

Det finns inga rätta svar, men utgå från BrightPlanets antagande att djupa webben är över 500 gånger större än ytwebben. Och hur mycket har Google egentligen indexerat?

Varje aktiv gruppmedlem ska före deadline skicka in en kort sammanfattning av vad gruppen kommit fram till.

4.Sökstrategier

För sökning i traditionella databaser finns det många beprövade sökstrategier. En del går att överföra till webben, andra inte eftersom webben till sin okontrollerade hypertextstruktur är väsensskild från en traditionell databas.

På webben kan det ibland vara svårt att tala om strategier i ordets rätta bemärkelse, utan ofta är det mer intuitiva handlanden – man reagerar på det man får upp på skärmen allt eftersom.

Uppgiften består i att först läsa kapitel 6 och 7 i Fransson och artikeln av Marcia Bates (se läsanvisningar). Sedan ska tre sökningar utföras i valfritt ämne. Dokumentera sökningarna. Analysera och reflektera sedan över dina sökningar med avseende på sökstrategi och sökbeteende:

– Använde du medvetet/omedvetet någon speciell sökstrategi?

– Kan du se något mönster i sökningarna? Någon personlig egenhet?

Redovisa kortfattat på 1-2 A4 sidor och lämna in till deadline.

5.Sökord

Gör en sökning med flera sökord i valfritt ämne. Du kan med fördel återanvända en sökning från någon av de tidigare inlämningsuppgifterna. Gör annars en ny. Titta genom träfflistan och skapa dig en uppfattning om hur bra sökning varit.

Använd sedan sökordsmallen som ligger i Modul 5 och plocka fram synonymer och relaterade begrepp till dina sökord. Sätt ihop en ny sökning, med andra eller fler sökord, utifrån de framtagna orden i mallen. Utför sökningen och jämför med den tidigare sökningen. Är resultatet bättre?

Beskriv kort vad du gjort, sökämne, sökord vid de två sökningarna tillsammans med kommentarer.

6.Källkritik

Uppgift 6 är en ren diskussionsuppgift. I Modul finns ett forum för diskussionerna. Temat är källkritik. Uppgiften är att minst göra ett par inlägg (som minimum, diskutera gärna flitigt). Inläggen kan vara frågor, iaktagelser, erfarenheter från användarundervisning eller något ur litteraturen (Leth & Thurén resp. Fransson). Det kommer finnas ett par inlägg att utgå ifrån, så diskussionen kan påbörjas omgående.

Det enda du ska göra här i inlämningsverktyget är att lämna in är en textfil (doc, txt, pdf, eller liknande) med texten “deltagit” (för att resultaten ska kunna godkännas i LUVIT).

Diskutera på!

A.Utvidgad källkritik
Leth & Thurén tar upp källkritikens fyra traditionella delar och tillför tre nya (s.22-35). Räcker de sju aspekterna vid sökning på nätet?

B.Källkritik eller mediekunskap
Är mediekunskap ett bättre eller sämre begrepp än källkritik när det gäller informationssökning på nätet? (Se Fransson s.103-109)

C.Undervisningsknep
Har du något bra knep vid undervisning i källkritik? Någon bra exempeltext eller webbplats? Någon tveeggad fråga eller användbar ansats?
(Alla på kursen undervisar inte, men en del gör det och jag antar att några gjort det tidigare.)

7.Kommersiella aspekter

Diskussionsuppgift i forum i Modul 7.

Det enda du ska göra här i inlämningsverktyget är att lämna in är en textfil (doc, txt, pdf, eller liknande) med texten “deltagit” (för att resultaten ska kunna godkännas i LUVIT).

Diskutera på!

A.Googles intäkter
Hur mycket Google drar in på annonsvisning i sin sökmotor och via reklamvisning på andra webbplatser? Alla siffror är intressanta, Sverige, USA eller världen, nu eller historiska.

B.Fd. SUNETs Webbkatalog kommersialiseras
Katalogen (fd. SUNETs Webbkatalog) har sålts. Tre entreprenörer med Urban Lindstedt i spetsen har köpt 51 % och kommer genomföra en “varsam kommersialisering”. Se:
http://internetbrus.com/2008/10/07/urban-lindstedt-webbkatalog-kthnoc/
http://internetworld.idg.se/2.1006/1.183623

Jag har köpt katalogernas katalog


Vad innebär det för oss som informationssökare att de offentligt finansierade svenska katalogerna antingen läggs ned eller säljs ut?

C.Konjukturkänslig sökordsannonsering
Från DI.se (9/11):
Krisord hårdvaluta hos nätets sökbolag (http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008%5C11%5C09%5C310420&sectionid=IT)
Någon som sett andra aktuella exempel på typiska lågkonjunktur-sökordsannonser?

D.Sponsrade länkar i träfflistan
Sponsrade länkar (text-annonser) har i stort sett alla sökmotorer jämte, och i bland i, träfflistan. Hur mycket stör det informationssökningen? Eller kan det till och med vara bra ibland för oss informationssökare?

8.SEO-verktyg

Testa tre olika webbplatser (gärna en officiell som kommunens, en privat och en känd) i de olika verktygen nedan och beskriv användningen och lärdomar om webbsök utifrån användningen. Det finns många olika verktyg med samma funktion. I listan är ett exempel på varje med, men du kan välja ett annat med samma funktion.

Lista:
PageRank-kontroll (t.ex. http://www.pagerank.net/pagerank-checker/)
Spindel-simulator (t.ex. http://www.seochat.com/seo-tools/spider-simulator/)
+ valfritt verktyg (titta bland de olika tjänsterna och välj ett).

Det kan vara lite trixigt att använda en del verktyg, eller att tolka resultaten, därför finns det ett forum i Modul 8 för praktiska frågor kring SEO-verktyg som både ni och jag kan svara på.

Lämna in 1-4 A4-sidor, gärna med bilder.

9.Databaser

För biblioteks- och informationsvetenskap har det länge funnits en central bibliografisk databas, LISA (Library & Information Science Abstracts). LISA var från början tryckt och hette då Library Science Abstract. Nu har LISA utmanats av en fri databas med namnet LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts). Uppgiften är att jämföra databaserna på ett antal punkter samt söka upp några för kursen intressanta referenser.

Jämförelsen LISA-LISTA
Jämför LISA med LISTA på följande punkter:

* Vad indexeras? Är det samma innehåll i de båda databaserna eller skiljer det sig åt? Jämför t.ex. några slumpvis utvalda tidskrifter och böcker.
* Vilka år täcker databaserna? Går de långt bakåt i tiden? Du kan jämföra några tidskrifter i de båda databaserna.
* Hur ser posterna ut? Har de samma fält: titel, författare, årtal, ämnesord, abstrakt, osv.? Titta gärna i hjälptexterna.

Redogör för jämförelsen ovan. Vilken av databaserna tycker du är bäst att använda och varför?

Söka efter referenser
Använd LISA eller LISTA för att söka upp fyra referenser till artiklar eller böcker som är hör samman med denna kurs innehåll som du själv skulle vilja läsa. DU behöver inte leta upp fulltexten eller läsa dokumenten i sig, utan presentera bara de bibliografiska uppgifterna i inlämningsuppgiftens svar som du lämnar in. Ta även hur du sökt i databasen när du svara på uppgiften.

10.Fördjupningsbok

Uppgiften för fördjupningsboken är tvådelad:

1. Recension
Skriv en recension av boken på runt 500 ord.

2. Paper
Skriv ett paper om boken på ett av nedanstående teman:

* Hur bokens innehåll har påverkat dina kunskaper i informationssökning.

* Hur bokens innehåll kan tillämpas i ditt nuvarande yrke (för yrkesverksamma).

* Hur boken innehåll kan användas i/i kombination med dina övriga ämnesstudier (för studenter).

Omfattningen ska vara på 900-1000 ord för papret.

Meddela vilken bok du valt eller kom med förslag utanför litteraturlistan.

Både recension och paper ska lämnas in som ett dokument i inlämningsverktyget. De ska även publiceras i mappen för studentpublicering i Modul 10 genom “studentpublicering” under “funktioner”.

Lycka till!

11.Bevaka

Sök information passivt enligt instruktionerna nedan. Prova de två tillvägagångssätten i minst sju dagar. Beskriv vad du gjort, vilka tjänster du använt och vilka webbsidor/rss-flöden du bevakat. Kommentera användningen. När kan det vara användbart? Hur enkelt är handhavandet? Är det något du använder eller kommer använda? Varför/varför inte?

Alerts via mejl
Sätt upp tre webbsidor (från olika webbplatser) i en alerttjänst. Välja webbsidor som uppdateras regelbundet, t.ex. förstasidor.

RSS
Prenumerera på fem rss-flöden i en valfri rss-läsare. Se till att rss-källan är aktiv, dvs. publicerar regelbundet och ganska ofta eftersom uppgiften löper över kort tid.

Överkurs (frivillig)
Installera ett av programmen nedan (testversionerna är gratis i 30 dagar):
Copernic Tracker – http://www.copernic.com/en/products/tracker/
WebSite-Watcher – http://www.aignes.com
Lägg in minst fem url:er för bevakning.

12.Fördjupad sökning

Du ska skriva ett paper (2-4 sidor, fler om du har mycket bilder) om en praktisk aspekt av informationssökning på webben. Du får välja en aspekt som du vill fördjupa dig i. Det kan vara hur man söker efter bilder eller ljud. Eller en undersökning av en enskild söktjänsts potential. Eller en jämförelser mellan olika sökstrategier i praktiken. Eller… Se tillbaka på kursen för inspiration. Eller är det något som inte tagits upp i kursen?

Papret ska skrivas för de övriga kursdeltagarna. Papret ska dels inlämnas här genom inlämningsverktyget, dels publiceras genom studentpublicering under funktioner.

Hur du funderingar kring ett möjligt ämne – hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.