Uppgifter BIB052 “Osynliga webben” 2004

Våren 2004

Inlämningsuppgift 1 – BIB052 Osynliga webben

Du ska leta upp minst tre databaser som är fritt tillgängliga på webben. Det ska inte vara några bibliotekskataloger och databaserna ska vara nya för dig, du ska inte använt dem tidigare. Söksättet är fritt, men sök upp de tre databaserna på olika sätt. Testa att sök i databaserna (senare i kursen ska vi tala mer om databassökning). Utvärdera databaserna och eventuella beskrivningar och hjälptexter, vad tycker du om dem?

För varje databas ska du sammanställa följande:

 • Namn på databaser
 • URL (http://…)
 • En beskrivning av databasen. Vad innehåller den? Vem producerar den? För vem är den tänkt? Osv.
 • Ett omdöme om databasen. Vad du tycker om den. Styrkor och svagheter. Bra och dåligt.
 • Sökväg. Hur du fann databasen. Vilken sökmotor med vilka sökord? Vilken katalog och i vilken underkategori? I vilken läste du om databasen? Osv.

De tre beskrivningarna ska du sedan mejla till mig senaste den 1/4. Beskrivningarna kommer läggas ut i bloggen (http://bib052.blogspot.com) anonymt så alla kursdeltagarna får läsa varandras. I inlämningsuppgift 2 kommer du få kommentera några av de inskickade databaserna.

———-

Våren 2004

Inlämningsuppgift 2 – BIB052 Osynliga webben

Databaser att kommentera:

1.1 – PhysicsFinder (http://physicsfinder.org/)
4.3 – The Internet Movie Database (http://www.imdb.com)
5.2 – World Fotboll Organisation (http://www.worldfootball.org/)
7.2 – Allmänt rapportsystem för fåglar (http://svalan.environ.se/rappsyst/index.htm)

Se kommentarerna om ovanstående databaser i bloggen (http://bib052.blogspot.com/).

Testa att sök i databaserna. Utvärdera databaserna och eventuella beskrivningar och hjälptexter. Skriv ett omdöme om varje databas. Vad du tycker om dem? Styrkor och svagheter. Bra och dåligt. Vad ska man tänka på när man söker i respektive databas?

Omfattning? Runt en A4-sida totalt. Inlämning senaste den 28/4 via mejl. Beskrivningarna kommer läggas ut i kursbloggen anonymt så ni får läsa varandras texter. Ni som redan kommenterat någon av ovanstående databaser får nöja er med att kommentera de andra tre 😉

———-

Sommaren 2004

Inlämningsuppgift 1 – Essäuppgift

Du ska skriva 3-4 A4-sidor kring ett av nedanstående ämnen. Läs in dig på osynliga webben (se lästipsen på resurssidan). Skriv sedan fritt med personliga reflektioner. Essän behöver inte vara heltäckande, gå hellre på djupet.

Ämnen:

 1. Osynliga webben år 2009. Spåna och spekulera om osynliga webben om fem år utifrån dagsläget.
 2. Osynliga webben och jag. Beskriv och reflektera över vad osynliga webben betyder för dig, idag och imorgon.
 3. Att finna det osynliga. Fundera kring informationssökning på den osynliga webben: söksätt, sökstrategier och hur tekniken bäst kan utnyttjas.

Uppgiften inlämnas senast den 30/6, på föreläsningen, via e-post eller till expeditionen (märk kuvertet med ”Osynliga webben / Jonas Fransson”).

————

Sommaren 2004

Inlämningsuppgift 2 – Sökning

Gör följande sökningar och beskriv sökningarna enligt instruktionerna nedan:

 1. Leta upp ett par definitioner av den osynliga webben. Vad är den osynliga webben?
 2. Försök hitta en bra beskrivning av hur en sökmotor fungerar.
 3. Sök upp 7-8 resurser om kvalitetsbedömning på nätet som du kan rekommendera till andra.

Dokumentera sökningarna:

 • Beskriv sökväg, vilka söktermer du sökte på (och hur du kombinerade dem), vilka kategorier du valde i katalogen eller vilka länkar du följde.
 • Namn och URL (webbadress).
 • Beskriv kort resursen (webbplatsen, pdf-filen eller vad det nu är).
 • Ett omdöme/betyg om resursen.

Sök på olika sätt och i olika söktjänster, se t.ex. sidan med söklänkar i bloggen. Inlämning den 30/6. Uppgifterna går bra att lämna med e-post.

———-

Laboration 1 – Att finna osynligt material

Laborationen ska vara inlämnad före nästa labb, den 13/4. Om du inte blir klar på labbtillfället kan du lämna den vid en föreläsning eller i expeditionens brevlåda. Om svaren inte får plats under respektive uppgift så skriv på baksidan.

Uppgift 1 – frassökning i Google
Öppna två fönster och ta upp Google (http://www.google.com) i bägge. Sök på orden: osynliga webben i det första och på frasen: “osynliga webben” i det andra fönstret. Jämför sökningarna. Hur mycket skiljer de två olika träfflistorna åt om du ser till de 20 första träffarna? Hur många träffar fick du på sökningarna? Kommentera sökningen.

Uppgift 2 – filtyp i Google
Sök på frasen “osynliga webben” i Google (http://www.google.com) med filbegränsning, först bara PDF, sedan bara PPT (Power Point). Hur verkar träffarna (de 20 första)? Var tror du de hamnat i träfflistan vid en sökning utan filbegränsning? Kommentera sökningen.

Uppgift 3 – Profusion (metasökmotor)
Sök på frasen “invisible web” i Profusion (http://www.profusion.com). Vilka typer av material kommer upp i träfflistan? Kommentera sökningen.

Uppgift 4 – Scirus (specialiserad sökmotor)
Sök på frasen “invisible web” i Scirus (http://www.scirus.com). Vad får du upp i träfflistan? Kommentera sökningen.

Uppgift 5 – Feedster (en specialiserad sökmotor som indexerar bloggar och nyheter)
Sök på frasen “invisible web” i Feedster (http://www.feedster.com). Titta först på träfflistan för “Latest Results”. Välj sedan att få träffarna sorterade efter “Best Results”. Vilken sorts material får du i träfflistan? Kommentera sökningen.

Uppgift 6 – LII (katalog)
I LII (http://lii.org) ska du först söka på: “invisible web” database (en fras och ett sökord). Vad blir resultatet? Sedan ska du jämföra sökningarna “invisible web” (fras) och invisible web (två sökord). Skillnad? Kommentera sökningen.

———-

Laboration 2 – Att söka i databaser

Laborationen ska vara inlämnad före nästa labb, den 20/4. Om du inte blir klar på labbtillfället kan du lämna den vid en föreläsning, i expeditionens brevlåda eller skicka den via post. Om svaren inte får plats under respektive uppgift så skriv på baksidan.

Uppgifterna rör sökning i ERIC database, en bibliografisk databas över pedagogiska resurser. Sökningarna i ERIC ska ses som exempelsökningar, tillvägagångssätt som kan tillämpas på olika databaser. ERIC är vald för sin tillgänglighet (fritt via webben), sin tesaurus (hierarkiska ämnesordlista) och för sin allmänna dokumentation. ERIC nås bl.a. via:
• http://www.eric.ed.gov
• http://www.eduref.org/Eric/
• http://searcheric.org

Uppgift 1 – Thesaurus of ERIC Descriptors (http://www.ericfacility.org/resources.html)
• Vilken term bör användas för webben?
• Hur definieras internet och webben enligt termernas Scope note?

Uppgift 2 – ERIC Identifier Authority List (IAL) (http://www.ericfacility.org/resources.html)
IAL är listan som dels innehåller namn och dels innehåller koncept som ännu inte finns med i tesaurusen.
• Hur många svenska institutioner finns med bland termerna i IAL?
• Vilken term är att föredra för Lunds Universitet?

Uppgift 3 – The ERIC Source Journal Index (http://www.ericfacility.org/resources.html)
I indexet finns alla tidskrifter med som indexeras i ERIC.
• Indexeras Journal of Documentation i ERIC?
• Hur är det med Human IT?

Uppgift 4 – ERIC Database Search (http://www.eric.ed.gov/searchdb/)
Notera att “sökmotorn” innehåller fyra sökmöjligheter: Search, Advanced Search, Expert Search och Topics (Categories) Organized Hierarchically. I vilken tidskrift (namn, år, volym och nummer) finns Marcia Bates artikel om Idea Tactics?

Uppgift 5 – ERIC Database Search (http://www.eduref.org/Eric/) OBS! Annan URL!
Gör en blocksökning med följande block. Hur många träffar ger respektive sökterm som keyword resp. major descriptor?
• world wide web
• information seeking
• search strategies
Hur många träffar ger de tre blocken tillsammans (AND-sökning), som keywords resp. major desciptors?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.