Uppgifter BIB051 “Avancerad webbsök” 2003

Uppgift 1 – BIB051 Avancerad webbsökning – ht2003 halvfart

Sökmotorer

I uppgiften ska följande söktjänster med ett eget index användas och granskas:

 • Google (www.google.com)
 • All the web (www.alltheweb.com)
 • Altavista (www.altavista.com)
 • Eniro (www.eniro.se)
 • Teoma (www.teoma.com)
 • Inktomi (www.inktomi.com)
 • Gigablast (www.gigablast.nu)

Del A

Hur stort är sökmotorns index, enligt egna uppgifter? Vad säger Search Engine Watch (www.searchenginewatch.com) och andra webbplatser om söktjänster om sökmotorernas index? Vilka olika filtyper (pdf, word, PowerPoint m.fl.) indexerar sökmotorn?

Studera och jämför sökmotorernas instruktions- och hjälptexter. Är de begripliga och pedagogiska? Hur mycket söktips har de med? I de fall det finns både svenska och engelska versioner av sökmotorn ska bägge studeras.

Vilka möjligheter finns det att begränsa sökningar, t.ex. med avseende på datum, URL och filtyp? Hur sker rankningen av resultaten i träfflistan?

Del B

Sök upp minst bra 20 resurser i ditt ämne. Förutom att redogöra för resurserna enligt rapportinstruktionen ska söksättet kort beskrivas. Hur du fann resursen, med vilken sökmotor och genom vilka sökord.

———–

Uppgift 2 – BIB051 Avancerad webbsökning – ht2003 halvfart

Kataloger

I uppgiften ska följande kataloger användas och granskas:

Del A

Försök svara på följande frågor:

 • Hur fungerar redaktörskapet i de olika katalogerna? Anställda redaktörer, frivilligarbetare eller är det upplagt på något annat sätt?
 • Har katalogerna några publicerade riktlinjer eller policys? Finns det några uttalade krav på länkarna (t.ex. etiskt eller kvalitetsmässigt)?
 • Är länkarna bra och representativa för ditt ämne?
 • Hur mycket skiljer sig innehållet mellan motsvarande kategorier i de olika katalogerna?
 • Är länkarna uppdaterade? Finns det datum för senaste kontroll?

Kommentera även katalogerna som helhet, en kort recension.

Del B

Sök upp minst bra 20 resurser i ditt ämne. Förutom att redogöra för resurserna enligt rapportinstruktionen ska söksättet kort beskrivas. Hur du fann resursen, med vilken katalog och i vilken ämneskategori.

———-

Uppgift 3 – BIB051 Avancerad webbsökning – ht2003 halvfart

Metasökmotorer och databaser

Uppgiften har två deluppgifter. Den första uppgiften rör metasökmotorer, och liknar de föregående uppgifterna. I den andra uppgiften ska några traditionella databaser väljas och granskas.

Deluppgift 1

I uppgiften ska följande metasökmotorer användas och granskas:

Del A

Kommentera/recensera de olika metasökmotorerna och försök svara på följande frågor:

 • I vilka söktjänster söker metasökmotorn?
 • Är det samma söktjänster som de olika metasökmotorerna söker i?
 • Vilka söktjänster söker metasökmotorerna inte i?
 • Hur är beskrivningarna och hjälptexterna?

Del B

Sök upp minst bra 10 resurser i ditt ämne. Förutom att redogöra för resurserna enligt rapportinstruktionen ska söksättet kort beskrivas. Hur du fann resursen, med vilken metasökmotor och med vilka sökord.

Deluppgift 2

Leta rätt på minst tre för dig relevanta databaser via UB:s DoD (databas över databaser): http://www.lub.lu.se/ Beskriv kort databasen och dess innehåll. Vad täcker databasen och under vilka år?

———-

Uppgift 3 – BIB051 Avancerad webbsökning – ht2003 halvfart

Osynliga webben

I uppgiften ska följande osynliga webben-tjänster användas och granskas:

 • Profusion – http://www.profusion.com/
 • Invisible-web – http://www.invisible-web.net/
 • Complete planet – http://www.completeplanet.com/

Del A

Kommentera kort varje tjänst. Vad tycker du om t.ex. söksätt och presentation av innehållet. Fundera på följande: Hur definierar de osynliga/djupa webben, om de gör det? I vilket syfte är tjänsten huvudsakligen producerad? Hur lika är innehållet i de olika tjänsterna (gör bara en snabb bedömning)?

Del B

Sök upp minst 10 resurser i ditt ämne. Förutom att redogöra för resurserna enligt rapportinstruktionen ska söksättet kort beskrivas. Hur du fann resursen och med vilken tjänst.

———-

Uppgift 5 – BIB051 Avancerad webbsökning – ht2003 halvfart

Sökprocessen

Du ska planera och genomföra en sökning i ett valfritt ämne. Ämnet ska vara lämpligt för ett paper eller till en artikel. Sökningen är tänkt att ses som ett led i förberedelserna till skrivandet.

Välj ämne och beskriv det i några meningar.

Följ sedan de sex stegen i sökprocessen och beskriv varje steg för sig.

1.Före sökningen

 • Är webben rätt ställe att söka på med mitt ämne?

2.Förberedelser

 • Formulera sökfrågan – olika aspekter?
 • Analysera sökfrågan – sökord och fraser?
 • Hitta nya sökord
 • Begränsningar i tid och rum?

3.Strategi

 • Val av söktjänst
 • Söksätt – hur ska målet uppnås?

4.Sökning
5.Utvärdering av sökresultat

 • Är målet uppnått?

6.Ev. ändrad sökstrategi

 • Modifiering av sökningen

Stegen 2, 3 och 6 ska du beskriva utförligare än de andra, vilka bara behöver summeras. Tänk på saker som:

 • Varför du söker där du söker.
 • Fördelar och nackdelar med sökorden, och varför just dem.
 • Kommentera och reflektera!

———-

Uppgift 6 – BIB051 Avancerad webbsökning – ht2003

Utvärdering

Leta rätt på åtta webbsidor eller andra resurser på webben (pdf-filer, interaktiva guider, textdokument eller liknande) om utvärdering av webbsidor. Du ska själv utvärdera resurserna och tycka att de är bra.

Beskriv kort hur du funnit sidan (eller vad det nu är), vad det är och varför du tycker att den är bra. Ta även upp resursens eventuella nackdelar och svagheter.

Ett närliggande begrepp är källkritik. Informationskompetens kan sägas vara överordnat utvärdering, och är väldigt populärt i biblioteksvärlden just nu. Ett tips är att titta efter både svenska och utländska bibliotekssajter, speciellt universitets- och högskolebiblioteks webbplatser.

Titta gärna på rapporten Källkritik för Internet som Styrelsen för Psykologiskt försvar givit ut. Rapporten i fulltext når du på SPF:s .webbplats (http://www.psycdef.se/reports/).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.