TrustRank och sökmotorernas kamp mot spam

(tillägg till kapitel 10)

Sökmotorerna har hela tiden kämpat mot spam på olika sätt. Och mot olika typer av spam (mer om “Web spam” kommer). PageRank skapades delvis med tanke på spam, genom att lyfta fram viktiga webbsidor så trycks samtidigt de mindre viktiga ned (där ibland spamsidor). Men PageRank räcker inte längre då spammare allt bättre lärt sig utnyttja PageRanks styrkor och svagheter.

Begreppet TrustRank (TR) kommer ursprungligen från en algoritm skapad för att stoppa spamsidor. Googles tillämpning av principerna går också under namnet TrustRank, men hur exakt det fungerar inte är inte känt. Nedanstående utgår ifrån SEO-konsulters diskussioner i olika forum. Punkterna nedan antas utgöra olika delar av TrustRank i praktiken.

  1. domänens ålder och historik – Ny domän? Eller har den bytt ägare ofta?
  2. inlänkar – Har inlänkar tillkommit sakta över tid eller över en natt? Kommer länkarna får viktiga sidor eller från mer tvivelaktiga sidor?
  3. utlänkar – Är utlänkarna till bra sidor eller till mer tvivelaktiga? Och till vem länkar de sidorna?
  4. kontaktuppgifter – Innehåller webbplatsen kontaktuppgifter som telefonnummer, adress, postnummer eller epostadress?
  5. internlänkning – Försöker webbplatsen pusha för de sidor som har stor konkurrens i sökmotorerna, t.ex. genom att länka från sidor med annat ämnesinnehåll?
  6. uppdatering av innehållet – Hur ofta uppdateras webbplatsen? Är det någon som bryr sig dess innehåll?
  7. kluster-tillhörighet – Är webbplatsen sammanlänkad med andra med liknande innehåll?
  8. ämne – Handlar webbplatsen som ämnen som porr, spel eller allmänna mediciner?
  9. sidans integritet – Finns det brutna länkar och länkbilder, långa laddningstider eller andra fel?

Som det verkar belönas gamla webbplatser även i TrustRank, och inte bara genom PageRank, genom att man ser till domänens ålder och antalet inlänkar (som ackumuleras över tid). Båda Rank-metoderna verkar också förstärka redan starka webbplatser (i praktiken tidigt startade amerikanska webbplatser), så sökmotorerna är inte demokratiska i det hänseendet. Ur den här synvinkeln kan det vara motiverat med t.ex. europeiska sökmotorer, där man t.ex. kan vikta domäner som .se och .fr högre i förhållande till .com (för att pusha för europeiska webbsidor framför äldre amerikanska med fler inlänkar). Men spam är även då ett problem…

1 comment for “TrustRank och sökmotorernas kamp mot spam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.