Tag: verktygsfält

16.Nyttiga program

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. För effektiv informationssökning på nätet krävs en del programvaror. Vissa program är nödvändiga, medan andra tillför ökad funktionalitet eller fler…