Tag: sökstrategier

Fördjupning: 2-stegssökning (indirekt sökning)

(utveckling av resonemangen på s. 132-133 i Effektivare informationssökning på webben) Sökning där man inte söker efter den eftersökta informationen direkt i söktjänsten, utan utnyttjar söktjänsten för att hitta en länk vidare till den eftersökta informationen.  Tre variationer: Sök efter…

11.Osynliga webben

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Osynliga webben är svår att definiera. Det förekommer fler olika likartade begrepp. Osynliga webben (the invisible web) myntades av en…

7.Sökstrategier

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Olika typer av informationssökning Det finns många typer av informationssökning. Det kan röra sig om: Jaga specifik information, kanske en…