Tag: sökfrågan

6.Sökprocessen och sökfrågan

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Sökprocessens åtta steg Forskaren Gary Marchionini[1] har gjort en modell över informationssökningsprocessen vid datorbaserad sökning. Modellen består av åtta faser och…

5.Välja söktjänst

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Söka på webben? Varför informationssökning på webben är populärt: Man gör det själv. Man behöver inte vara helt på det…