Tag: reklam

10.Söktjänsterna & marknaden

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Länkar som handelsvara Länkar är en stor handelsvara och kan sägas vara av tre olika typer: Länk från ett sökmotorindex…

4.Metasöktjänster

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Metasöktjänster är söktjänster som söker i andra söktjänster och sedan sammanställer en egen träfflista. Ofta söker metasöktjänsterna i både sökmotorer och…