Tag: metrics

Hur mäter man findability?

För att användarna ska kunna hitta och använda informationen måste den vara hittbar. Informationsarkitekten Peter Morville definierar findability enligt följande i boken Ambient findability: The quality of being locatable and navigable. The degree to which a particular object is easy…