Tag: innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Kapitlen från Effektivare informationssökning på webben (2007), för mer information se sidan Effektivare informationssökning på webben (bok). Vissa delar är reviderade i jämförelse med den tryckta utgåvan. 1. Grunderna 2. Sökmotorer 3. Kataloger 4. Metasöktjänster 5. Välja söktjänst 6. Sökprocessen…