Tag: frågetyper

6.Sökprocessen och sökfrågan

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Sökprocessens åtta steg Forskaren Gary Marchionini[1] har gjort en modell över informationssökningsprocessen vid datorbaserad sökning. Modellen består av åtta faser och…