Tag: findability

Projektbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är beskrivet i ett paper från Doctoral forum vid ISSOME2011 (som var i Åbo), se sidorna 215-226 i proceedings från konferensen (pdf). Papret beskriver läget i mars 2011. I början på januari kommer Dansk Biblioteksforsknings temanummer om informationskompetens…

Findability readings

Findability is a concept often used, but seldom defined. Neither in the research literature, nor in the professional… Here is version 1.0 of my reading list on findability: Azzopardi, L., & Bache, R. (2010). On the relationship between effectiveness and accessibility.…

Hur mäter man findability?

För att användarna ska kunna hitta och använda informationen måste den vara hittbar. Informationsarkitekten Peter Morville definierar findability enligt följande i boken Ambient findability: The quality of being locatable and navigable. The degree to which a particular object is easy…