Tag: epostlistor

13.Andra informationskällor

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Faktatjänster Faktatjänster kan man kalla den typ av webbplatser som fungerar som uppslagsverk. De är inga söktjänster i vanlig mening…