Tag: djupa webben

11.Osynliga webben

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Osynliga webben är svår att definiera. Det förekommer fler olika likartade begrepp. Osynliga webben (the invisible web) myntades av en…