Tag: Delicious

14.Lagra & återvinna information

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Under och efter informationssökningen kommer man in på ett annat problemområde – den personliga informationshanteringen. Hur ska man lagra det…

3.Kataloger

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Om katalogtjänster Katalogen kan kallas den mänskliga söktjänsten, då det är den enda av de tre söktjänsttyperna som skapas och…