Tag: bok

Innehållsförteckning

Kapitlen från Effektivare informationssökning på webben (2007), för mer information se sidan Effektivare informationssökning på webben (bok). Vissa delar är reviderade i jämförelse med den tryckta utgåvan. 1. Grunderna 2. Sökmotorer 3. Kataloger 4. Metasöktjänster 5. Välja söktjänst 6. Sökprocessen…

Book info

For more information, to preview or buy click on a link below: Efficient Information Searching on the Web: A Handbook in the Art of Searching for Information (2009) [english/engelska] Effektivare informationssökning på webben: handbok i konsten att söka information (2007)…