Tag: bevakning

15.Bevaka – söka passivt

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Aktiv och passiv sökning Informationssökning kan ta mycket tid, allt för mycket tid. Men det finns sätt att gör passiva…

7.Sökstrategier

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Olika typer av informationssökning Det finns många typer av informationssökning. Det kan röra sig om: Jaga specifik information, kanske en…