Tag: 2-stegssökning

Fördjupning: 2-stegssökning (indirekt sökning)

(utveckling av resonemangen på s. 132-133 i Effektivare informationssökning på webben) Sökning där man inte söker efter den eftersökta informationen direkt i söktjänsten, utan utnyttjar söktjänsten för att hitta en länk vidare till den eftersökta informationen.  Tre variationer: Sök efter…