Sökuppgifter i specialdatabaser

Labb Specialdatabaser ABM-masterprogrammet 2009.

Uppgifter Pubmed

1. En nybliven dietiststudent undrar i informationsdisken: Hur många vetenskapliga artiklar är lundaforskaren Charlott Erlandsson-någonting, hon som skrivit “Mat för hjärnan”, författare eller medförfattare till?

2. En läkarstudent som ska skriva uppsats termin 5 vill vet om det har gjorts några svenska studier om smärtlindring vid förlossning. Studenten är också intresserad av jämförande studier mellan olika länder på samma tema, Sverige, England och USA är speciellt intressant.

3. Du sitter och beställer fjärrlån och har fått en ofullständig referens: Larsen, 2009, 27(3), 360-. Använd Single citation matcher och ta reda på artikelns huvudförfattare och i vilken tidskrift artikeln är publicerad.

Uppgifter ERIC, LISA och LISTA

[ERIC och LISTA (www.libraryresearch.com) finns fritt på webben, LISA återfinns i ELIN.]

4. Vilka kontrollerade ämnesord har följande artikel av Marcia Bates “The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface” i de tre olika bibliografiska databaserna?

5. Leta upp fyra referenser (till artiklar eller andra dokument) på temat “informationssökning i ämnesspecifika databaser” som du själv skulle vilja läsa i någon av ERIC, LISA och LISTA. Sammanställ en kort lista med en motivering på en mening per referens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.