Snabb och långsam sökning

Diane Kelly talade om snabb och långsamsökning i sin keynote-presentation vid konferensen Information Interaction In Context (IIiX) 2012 i Nijmegen. Inspirerad av bland annat Daniel Kahnemans bok “Thinking fast and slow” (översatt 2013 till svenska “Tänka, snabbt och långsamt”) problematiserade hon kring förenklingen av sökning. Ett exempel är sökning i Google webbsök som kanske har blivit för snabbt och enkelt, där vi som informationssökare lurar oss själva – snabbhet är inte lika med effektivitet. Vi förlitar oss på sökmotorns algoritmer allt mer och allt mindre på kritiskt tänkande och egna beslut.

Men vad är långsam sökning? Är det den direkt motsatsen till snabb sökning, dvs. strukturerad steg-för-steg-sökning? Eller är det den kontrollerade och medvetna snabba enkla sökningen? Problemet är kanske att färdigheterna eller kompetensen inte finns för att gå bortom den snabba sökningen? Jag tror inte att det finns någon väg tillbaka, Google och de andra webbsökmotorerna har blivit en del av vår vardag. Jag tror inte heller att de kommer implementera några avancerade gränssnitt, trenden har varit den motsatta – förenkling – eller idka större transparens ifråga om hur sökmotorerna fungerar. Men jag tror att vi måste börja diskutera relevansberäkning då algoritmerna påverkar oss allt mer som informationssökare. Långsam sökning är ingen lösning, det är början på en diskussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.