Publications

Fransson, J., du Toit, M., Tapia Lagunas, P. & Kjellberg, S. (2016). Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Malmö högskolas bibliotek.
[http://hdl.handle.net/2043/20266]

Fransson, J. & Ohlsson, M. (2014). Forskares och studenters användning av LUBsearch: En studie i användning av och användbarhet hos ett discoverysystem. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
[http://www.lu.se/lup/publication/4813614]

Fransson, J. (2014). Discovery i en ekologisk kontext. Revy, 37(3), s. 16-17.
[http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/4365]

Fransson, J. (2014). Navigation, findability and the usage of cultural heritage on the web: an exploratory study. Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen, 2014.
[http://lup.lub.lu.se/record/4391130/file/4391131.pdf]

Fransson, J. (2012). Birgittas skola. In S. Kjellberg, H. Carlsson, G. Wiklund, J. Haider, F. Hanell, K. Lindh, J. Rivano Eckerdal, P. Sonestad & O. Sundin (Eds.), En vänbok till Birgitta Olander – tankar och erfarenheter från f d studenter (pp. 57-60). Lund: Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
[http://lup.lub.lu.se/record/3095305]

Fransson, J. (2012). Intention and task context connected with session in a cultural heritage collection. Paper presented at the Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium, Nijmegen, The Netherlands, August 21-24, 2012; edited by Jaap Kamps, Wessel Kraaij and Norbert Fuhr.
[doi:http://dx.doi.org/10.1145/2362724.2362750]

Fransson, J. (2011). The Danish digitalized cultural heritage and its users: Usage, search strategies and findability on the Internet. Information Science and Social Media: The proceedings of the International Conference Information Science and Social Media ISSOME 2011, s.215-226.
[http://issome2011.library2pointoh.fi/wp-content/uploads/2011/10/ISSOME2011-proceedings.pdf]

Fransson, J. (2011). Efficient information searching on the web. New Delhi: Ess Ess Publications. (reprint)

Fransson, J. (2010). Det danska digitaliserade kulturarvet. Revy, 33(6), s. 8-11.
[http://ej.lib.cbs.dk/index.php/revy/article/viewFile/3098/3211]

Fransson, J. (2010). Efficient information searching on the web. Lund: jonasfransson.com.
[http://www.jonasfransson.com/efficient-web-searching-on-the-web-book/]

Fransson, J. (2009). Effektivare informationssökning på webben : En handbok i konsten att söka information. Lund: jonasfransson.com. (återutgivning)
[http://www.jonasfransson.com/effektivare-informationssokning-pa-webben-bok/]

Fransson, J. (2007). Effektivare informationssökning på webben : En handbok i konsten att söka information. Ronneby: HEXA.
[http://www.jonasfransson.com/effektivare-informationssokning-pa-webben-bok/]

Fransson, J. (2005). Söka eller browsa? : En undersökning om personliga mönster i sökbeteendet vid informationssökning på nätet. Lunds universitet.
[http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1332351/file/1332352.pdf]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.