Projektbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är beskrivet i ett paper från Doctoral forum vid ISSOME2011 (som var i Åbo), se sidorna 215-226 i proceedings från konferensen (pdf). Papret beskriver läget i mars 2011.

I början på januari kommer Dansk Biblioteksforsknings temanummer om informationskompetens publiceras. Där har jag skrivit en artikel om informationskompetens, webbnavigation och findability (hittbarhet). Håll koll på www.danskbiblioteksforskning.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.