Projektbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är beskrivet i ett paper från Doctoral forum vid ISSOME2011 (som var i Åbo), se sidorna 215-226 i proceedings från konferensen (pdf). Papret beskriver läget i mars 2011. I början på januari kommer Dansk Biblioteksforsknings temanummer om informationskompetens…

Sökmotorers uppbyggnad

[Följande text och bild bygger på: Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). Google’s PageRank and beyond: The science of search engine rankings. Princeton, N.J: Princeton University Press. Den är en fördjupning av avsnittet “Hur fungerar en sökmotor?”  i…

Academic web search books

Some central, academic books about web search: Becker, K., & Stalder, F. (2010). Deep search : The politics of search beyond google. Innsbruck; Piscataway, N.J.: Studien Verlag. Croft, W. B., Metzler, D., & Strohman, T. (2010). Search engines : Information…

Findability readings

Findability is a concept often used, but seldom defined. Neither in the research literature, nor in the professional… Here is version 1.0 of my reading list on findability: Azzopardi, L., & Bache, R. (2010). On the relationship between effectiveness and accessibility.…