Om konsten att söka information och hur man lär sig den

Är det en konst att söka information eller har det blivit en allmän vardaglig aktivitet? Ser man till utgivningen av handböcker i informationssökning på webben/internet så har den nästan upphört. Samtidigt forskars det på kring informationssökning (vid bemärkelse) från många perspektiv. Och den genomsnittlige medborgaren söker själv allt mer efter information.

Svaret på frågan är kanske både och. Att söka information är numera en vardagsaktivitet, samtidigt som det är en konst. Men konsten är inte densamma som tidigare när informationen var lagrad i välstrukturerade databaser. Stora informationsmängder är idag tillgängliga på eller via webben, och då handlar det i stor utsträckning om att googla. Är googling en konst? Hur mycket krävs det för att slänga in ett par ord i Google och nöja sig med de första tre träffarna? Kanske har inte det förändrats alls, det kräver egentligen inte mindre ansträngning nu än tidigare, skillnaden är kravnivån. I genomsnitt nöjer vi oss troligen nu mer mindre (satisficing enligt Herbert Simon).

Informationlandskapet på webben har också förändrats under de senare åren. För fem-tio år sedan var det självklart att handböcker i webbsök skulle handla om generella sökmotorer i första hand. Medan för 15 år sedan var länkkataloger fortfarande viktiga. Men idag är söktjänstlandskapet mer pluralistiskt genom att en del information hittar vi lättare (endast?) genom sociala nätverkstjänster än t.ex. Google. Det innebär ett dilemma: Vad ska en handbok i webbsök ta upp idag 2012?

Jag har funderat på att uppdatera min bok “Effektivare informationssökning på webben” från 2007, men ska ersättas i boken och vad ska det ersättas med? Förutom att webben har förändrats har jag personligen fått en större kunskapsbas i t.ex. informationssökningsbeteende och information retrieval under min tid som doktorand, och det gör det inte lättare att uppdatera den gamla texten, tvärtom. Men behovet av texter i ämnet är större än någonsin, det är faktiskt svårt att hitta användbara texter om t.ex. hur man söker information i dabaser som inte är 10 år eller äldre. DET är fortfarande en konst, en konst som allt färre besitter samtidigt som allt fler utövar det (speciellt inom medicin).

Personligen tycker jag att handböcker kring informationssökning är ovärderliga. Men de flesta sökare lär sig troligen det mesta längs vägen, genom trial-and-error. Förutom det söktekniska så tror jag att reflektion över det egna sökbeteendet är centralt för bemästrande av konsten. Så kanske blir det en bok om sökbeteende framöver. En rapport från värld full av modeller men också empiriska studier. Något för alla som vill utvecklas och praktisera den sköna konsten att söka information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.