Mycket stora mängder svenskt kulturarv, men otillgängligt

Kungliga biblioteket har lämnat in “Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet” till regeringen. Förslaget innebär bland annat att KB får ett nationellt ansvar för biblioteksfrågor i Sverige. I bilaga 1 diskuteras utvecklingsmöjligheter, bl.a. om att göra KB:s digitala arkiv tillgängligt. Genom införlivningen av Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) har KB ett av världens mest omfattande och mest digitaliserade audiovisuella arkiv, sidan 53:

Sedan pliktexemplarslagen 1979 kom att omfatta audiovisuellt material har över sju miljoner timmar samlats in. De audiovisuella samlingarna består av radio- och TV-sändningar, film, video, multimedier, musik och andra ljudupptagningar.

Vidare står det:

KB har en digital teknisk plattform för dokumentation, digitalisering av äldre material, digital insamling av radio och TV, samt för tillgängliggörande av de audiovisuella samlingarna. Plattformens sök- och visningsgränssnitt utgörs av Svensk mediedatabas (SMDB) som kan nås via KB:s hemsida. Satsningen på
digitalisering och digital insamling av audiovisuellt material har under senare år varit omfattande och framgångsrik – det digitala arkivet växer årligen med hundratusentals timmar. Idag finns över tre miljoner timmar ljud- och videofiler direkt tillgängligt on-line via SMDB:s katalog.

Men “Av upphovsrättsliga skäl kan dock endast ljud- och bildfilerna i dagsläget nås från KB:s lokaler på Karlavägen”.  On-line är i denna kontexten lika med KB:s interna nätverk. Det betyder att ett av världens mest omfattande digitala arkiv bara kan ses via ett par datorer i Stockholm. Ett användarperspektiv efterlyses!

Se även Kungliga bibliotekets webb om planen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.