Laboration (3) Web of Science på ABM-masterutbildningen 2013

Web of Science/Web of Knowledge: Tillgänglig via databaslistan (http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/15199?tabId=11621)

Quick reference card: http://wokinfo.com/media/pdf/qrc/wosqrc.pdf

Reference card: http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/wok5_wos_qrc_en.pdf

Master journal list: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

Journal search:

Arts & Humanities: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

Social science: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

Science: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

 

Uppgift 1

Hur många artiklar av Olof Sundin respektive Lennart Björneborn är indexerade i WoS?

Hur många citationer har artiklarna i genomsnitt (på ett ungefär)?

 

Uppgift 2

Hur många citerar följande artikel?

Hur många citationer har den citerande artikel som har mest citationer?

 

Uppgift 3

Mike Thelwall är en produktiv forskare, sök fram hans publikationer och välj ”create citation report” uppe till höger.

  • Från vilket år är den första indexerade artikeln?
  • Vilket år publicerade han flest artiklar (hittills)?
  • Finns det något samband mellan antal publicerade artiklar och antal citeringar om man ser till år?
  • Är hans ”average citations per item” högt eller lågt?
  • Hur många av de totala citeringarna totalt sett är självciteringar?

 

Uppgift 4

Sök på information literacy respektive ”information literacy” som topic och jämför resultaten. Sortera träfflistan på mest citerade. Vad blir skillnaden ämnesmässigt? Hur många citeringar har de tre toppresultaten vid de två sökningarna och i vilka tidskrifter är de publicerade?

 

Uppgift 5

Leta fram följande referens:

 

Välj ”citation map” ute i fältet till höger. Välj ”forward only” och ”1 generation”, och sedan ”create map”.  Utforska kartan. Gör sedan samma sak på en egen vald referens och titta både på backward och forward.

 

Uppgift 6

Journal impact factor är ett mått på hur citerade artiklarna i tidskriften är i genomsnitt. Jämför tidskrifters impact factor i vertyget Journal Citation Reports (JCR) (under Additional resources eller som direktlänk från en enskild post). Vilken impact factor för 2011 har följande tidskrifter:

  • Library Quarterly (JCR Social Science Edition)
  • Journal of Documentation (JCR Social Science Edition)
  • Nature (JCR Science Edition)

 

(Uppgift 7)

Från och med när är tidskriften Journal of Documentation indexerad i WoS? Och hur många artiklar från tidskriften är indexerade?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.