Laboration (2) Discoverysystem på ABM-masterutbildningen 2013

Uppgift 1 – Feedback till LUBsearch-teamet

Bibliotekarierna som jobbar med LUBsearch önskar feedback på följande punkter:

1a. Hur är upplevelsen när du använder LUBsearch? Flyter det på eller är det ofta problem, t.ex. med brutna länkar?

1b. Upplever du att det är många dubblett-poster i träfflistan, dvs. att samma artikel förekommer flera gånger?

1c. Övriga kommentar (bra/dåligt)?

Ha frågorna i åtanke under labben och försök svara på dem i slutet.

 

Uppgift 2 – LUBsearch och andra databaser med fulltextinnehåll

LUBsearch – www.lub.lu.se och väj LUBsearch i vänstermenyn.

A. lokalisering av artikel

Ta fram fulltexten av följande artikel i LUBsearch:

Stebbins, R. A. Leisure and Its Relationship to Library and Information Science: Bridging the Gap. Library Trends, 57, 4 (2009), 618-631.

 

B. lokalisering av artikel

Försök leta upp följande artikel i fulltext både i LUBsearch och i Google Scholar (http://scholar.google.se) : ”Information foraging” av Peter Pirolli och Stuart Card från 1999. Finns den i fulltext på båda ställena? Är det samma artikel? Var fanns fulltexten (databas/webbplats)?

 

C. lokalisering av artikel

Hur måste du göra för att få tag på artikeln ”Subject access points in electronic retrieval” av Hjørland och Kyllesbech Nielsen från ARIST 2001 i fulltext?

 

D. lokalisering av artikel

För att hitta nedanstående konferenspaper krävs att du lämnar LUBsearch och söker I t.ex. ACM Digital Library (ACM Digital Library finner du genom I databslistan på http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/15199?tabId=11621). Hur många gånger har papret blivit citerat (enl. ACM digital library)? Och hur många gånger förekommer Birger Larsen som medförfattare till artiklar eller papers (i ACM digital library)?

Larsen, B., Kekäläinen, J. and Ingwersen, P. (2006): The polyrepresentation continuum in IR. In: Proceedings of the first symposium on Information Interaction in Context (IIIiX), 18-20 October, 2006, Copenhagen, Denmark.

 

Uppgift 3 – Bibliotekskataloger och elektroniska böcker

Levene (2010). An Introduction to Search Engines and Web Navigation. Wiley.  Det är en central bok om sökmotorer och webbsökning. Svara på följande frågor:

  • Finns den som tryckt bok vid LU enligt Lovisa?
  • Finns den som elektronisk bok enligt LUBsearch?
  • Var kan man leta efter den om den inte finns i Lovisa eller LUBsearch?

 

Uppgift 4 – Sökning i LUBsearchs index med olika avgränsningar

Formulera en smal (eller väldigt smal sökning om den genererar många träffar i första sökningen) ämnessökning i biblioteks- och informationsvetenskap eller i ett annat ämne som du har studerat tidigare. Du ska genomföra sökningen flera gånger, med olika avgränsningar.

(1)    Gör sökningen i LUBsearch med de förvalda inställningarna (i bibliotekets samlingar). Hur många träffarfår du?

(2)    Välj bort sökning i enbart bibliotekets samlingar och sök i hela EBSCOs index. Hur många träffar får du?

(3)     Klicka på ”show more” i boxen ”refine your results” till vänster. Bocka i ”Also search within the full text of the article” uppe till höger. Det innebär att du även söker i de artiklar som EBSCO indexerat i sin helhet. Sök sedan igen på din söksträng. Hur många träffar får du?

(4)    Välj att endast söka bland peer review-artiklar genom att boka i ”peer reviewed” – hur många träffar får du?

(5)    Välja att söka i endast en databas (data source längst ned i vänstermenyn). Välj LISTA om du söker inom BoI och välj en annan relevant databas om du valt ett annat ämnesområde att söka inom. Hur många träffar blir det?

 

Uppgift 5 – Utvärdering av sökknapparna under sökrutan vid enkel sökning

Sök efter artikeln “Wilson (1999) Models of information behaviour research”, publicerad i Journal of Documentation, genom att använda ”Basic search”. Du ska försöka att använda alla de tre alternativen som finns under sökrutan (keyword, title, author) för att få fram artikeln. Studera de tio första träffarna. Hur fungerar det att använda de olika alternativen? Vilken fungerar bäst respektive sämst?

 

Bonus-referensfråga

En verklig referensförfrågan: ”Jag söker efter en smörig bok av Mussepant-någonting” – vilken bok kan det vara och hur går man till väga för att hitta den?

 

Glöm inte att svara på fråga 1!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.