Laboration (1) i databassökning på ABM-masterutbildningen 2013

Uppgift 1 – Enkel sökning & Bygga block

PsycInfo är tillgänglig via EBSCOhost. Gå till www.lub.lu.se, klicka på ”Databaser A-Ö” till vänster, sök sedan efter PsycInfo.

A. Enkel sökning

En psykologstudent vill ha hjälp med en sökning i PsycInfo. Ämnet hon ska skriva uppsats i är informationsstress. Vad hittar du i databasen vid en enkel sökning?

 

B. Bygga block

Psykologstudenten i uppgift 1A är inte nöjd med resultatet från den första sökningen. Hon tycker det borde finnas mer publicerad forskning i ämnet. Kanske borde det handla mer om hur man klarar av informations stress med hjälp av olika strategier?  (Planera sökstrategin med blocken på papper innan du börjar. Kombinera minst tre block i sökstrategin.)

 

Uppgift 2 – Pärlodling

En låntagare har hittat en artikel som han funnit intressant: ”Information foraging” av Peter Pirolli och Stuart Card från 1999. Han vill nu ha några tips på nyare artiklar på samma tema. Sök i PsycInfo och leta fram tre liknande artiklar.

 

Uppgift 3 – Lokalisera artiklar från tidskrift

Finns det några artiklar från ”Library Quarterly” indexerade i PsycInfo, och i så fall hur många och ifrån vilka år?

 

Uppgift 4 – Komplettera ofullständig referens

Du sitter och beställer fjärrlån och har fått en ofullständig referens som behöver beläggas (i PsycInfo):  ”Gärdenfors 2007 30(3)”. Vem är försteförfattare till artikeln och i vilken tidskrift är den publicerad?

 

Uppgift 5 – B&I: ERIC och LISTA

[De bibliografiska databaserna ERIC (www.eric.ed.gov) och LISTA (www.libraryresearch.com) finns fritt på webben.]

A. Jämför ämnesord

Vilka kontrollerade ämnesord har följande artikel av Marcia Bates “The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface” i de två bibliografiska databaserna? Hur överlappande är ämnesorden? Vad skiljer dem åt?

 

B. Finn referenser

Leta upp fem referenser (till artiklar eller andra dokument) på temat referensarbete/referensintervju som du själv skulle vilja läsa i ERIC eller LISTA. Sammanställ en kort lista med en motivering på en mening per referens (utifrån den metadata som finns).

 

 

Uppgift 6 – PubMed (överkurs)

A. PubMeds innehåll

Vilka databaser söker man i när man söker i PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, se även http://en.wikipedia.org/wiki/Pubmed )? Hur många artiklar är indexerade i PubMed?

 

B. Filter i PubMed

Gör en enkel sökning på t.ex. cancer eller autism (något begrepp som även fungerar på medicinsk engelska). Välj sedan ett filter för ”article type”, t.ex. ”clinical trial”, för sökningen. Det innebär att bara de artiklar som möte kraven i filter presenteras i träfflistan. I höger kolumnen finns en box som heter ”search details” och som innehåller hela söksträngen. Kopiera söksträngstexten och klistra in den i t.ex. Word. Studera vad filtret adderar till den ursprungliga sökningen.

 

C. MESH – Medical Subject Headings

Gå till http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Sök på ”ebola” och välj ”Hemorrhagic Fever, Ebola”. I posten för ”Hemorrhagic fever, Ebola” finns olika typer av information om ämnesordet, bl.a.:

  • Definition (scope note)
  • Årtal infört
  • Subheadings (underordnade ämnesord)

Bocka i ”mortality” (subheading)  och ” Restrict to MeSH Major Topic.” (under subheadings). Välj sedan knappen “add to search builder” till höger och sedan ”search PubMed”. Hur många träffar generar sökningen? Hur verkar relevans graden? Jämför gärna med en enkel sökning på: ebola mortality – hur stor blir skillnaden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.