Innehållsförteckning

Kapitlen från Effektivare informationssökning på webben (2007), för mer information se sidan Effektivare informationssökning på webben (bok). Vissa delar är reviderade i jämförelse med den tryckta utgåvan.

1. Grunderna

2. Sökmotorer

3. Kataloger

4. Metasöktjänster

5. Välja söktjänst

6. Sökprocessen och sökfrågan

7. Sökstrategier

8. Sökteknik

9. Utvärdering och källkritik

10. Söktjänsterna & marknaden

11. Osynliga webben

12. Databaser

13. Andra informationskällor

14. Lagra & återvinna information

15. Bevaka – söka passivt

16. Nyttiga program

Appendix A. Toppdomäner

Appendix B. Vidare läsning

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.