Category: web_search

Olika typer av spam

(tillägg till kapitel 10) Web spam På webben är synlighet mycket viktigt och de flesta navigerar numera på webben genom sökningar i sökmotorerna. Därför är en webbsidas rankning mycket viktig – “syns man inte, finns man inte”.Trots att hur sökmotorerna…

TrustRank och sökmotorernas kamp mot spam

(tillägg till kapitel 10) Sökmotorerna har hela tiden kämpat mot spam på olika sätt. Och mot olika typer av spam (mer om “Web spam” kommer). PageRank skapades delvis med tanke på spam, genom att lyfta fram viktiga webbsidor så trycks…

Fördjupning: 2-stegssökning (indirekt sökning)

(utveckling av resonemangen på s. 132-133 i Effektivare informationssökning på webben) Sökning där man inte söker efter den eftersökta informationen direkt i söktjänsten, utan utnyttjar söktjänsten för att hitta en länk vidare till den eftersökta informationen.  Tre variationer: Sök efter…

Appendix A. Toppdomäner

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Nationella AC Ascension AD Andorra AE Förenade Arabemiraten AF Afghanistan AG Antigua och Barbuda AI Anguilla AL Albanien AM Armenien…

16.Nyttiga program

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. För effektiv informationssökning på nätet krävs en del programvaror. Vissa program är nödvändiga, medan andra tillför ökad funktionalitet eller fler…

15.Bevaka – söka passivt

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Aktiv och passiv sökning Informationssökning kan ta mycket tid, allt för mycket tid. Men det finns sätt att gör passiva…

14.Lagra & återvinna information

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Under och efter informationssökningen kommer man in på ett annat problemområde – den personliga informationshanteringen. Hur ska man lagra det…

13.Andra informationskällor

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Faktatjänster Faktatjänster kan man kalla den typ av webbplatser som fungerar som uppslagsverk. De är inga söktjänster i vanlig mening…

12.Databaser

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Vad är en databas? En databas är, ur användarperspektiv, oftast en stor mängd information, samlad i ett slutet system. Som…

11.Osynliga webben

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Osynliga webben är svår att definiera. Det förekommer fler olika likartade begrepp. Osynliga webben (the invisible web) myntades av en…