Category: search_experience

Snabb och långsam sökning

Diane Kelly talade om snabb och långsamsökning i sin keynote-presentation vid konferensen Information Interaction In Context (IIiX) 2012 i Nijmegen. Inspirerad av bland annat Daniel Kahnemans bok “Thinking fast and slow” (översatt 2013 till svenska “Tänka, snabbt och långsamt”) problematiserade…

Information behavior dichotomies

Dichotomies seems to be an integrated part of information behavior-studies in library and information science: staff – users, professional – non-professional, work – leisure, serious – non-serious, searching – browsing, and so on. But are leisure motivated information seekers all…