Author: Jonas

5.Välja söktjänst

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Söka på webben? Varför informationssökning på webben är populärt: Man gör det själv. Man behöver inte vara helt på det…

4.Metasöktjänster

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Metasöktjänster är söktjänster som söker i andra söktjänster och sedan sammanställer en egen träfflista. Ofta söker metasöktjänsterna i både sökmotorer och…

3.Kataloger

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Om katalogtjänster Katalogen kan kallas den mänskliga söktjänsten, då det är den enda av de tre söktjänsttyperna som skapas och…

2.Sökmotorer

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Sökmotorerna är den mest använda typen av söktjänster. Att söka information via Google har till och med blivit ett verb…

1.Grunderna

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Internet och webben Vad är egentligen Internet, nätet och webben? Internet är i strikt mening nätverket som mestadels består av datorer…

Innehållsförteckning

Kapitlen från Effektivare informationssökning på webben (2007), för mer information se sidan Effektivare informationssökning på webben (bok). Vissa delar är reviderade i jämförelse med den tryckta utgåvan. 1. Grunderna 2. Sökmotorer 3. Kataloger 4. Metasöktjänster 5. Välja söktjänst 6. Sökprocessen…

Book info

For more information, to preview or buy click on a link below: Efficient Information Searching on the Web: A Handbook in the Art of Searching for Information (2009) [english/engelska] Effektivare informationssökning på webben: handbok i konsten att söka information (2007)…

New blog!

Here I will publish text from my books and updates on some subejcts. And I will blog about my phd-project. Stay tuned! (and look at the book-pages)