Author: Jonas

Sökmotorers uppbyggnad

[Följande text och bild bygger på: Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). Google’s PageRank and beyond: The science of search engine rankings. Princeton, N.J: Princeton University Press. Den är en fördjupning av avsnittet “Hur fungerar en sökmotor?”  i…

Academic web search books

Some central, academic books about web search: Becker, K., & Stalder, F. (2010). Deep search : The politics of search beyond google. Innsbruck; Piscataway, N.J.: Studien Verlag. Croft, W. B., Metzler, D., & Strohman, T. (2010). Search engines : Information…

Findability readings

Findability is a concept often used, but seldom defined. Neither in the research literature, nor in the professional… Here is version 1.0 of my reading list on findability: Azzopardi, L., & Bache, R. (2010). On the relationship between effectiveness and accessibility.…

Re: Google presenterar de svenska söktrenderna för 2010

Google Sweden publicerade igår (den 6/12) listor på de populäraste sökorden i olika kategorier. Listan återfinns på Google Sweden Press Blog. Och delar av listorna återgavs snabbt i media: Svd.se: De tio populäraste sökorden DN.se: Facebook populäraste sökningen Aftonbladet.se: Aftonbladet…

6. The Search Process and the Search Query

(This is originally a chapter from the book Efficient information searching on the web.) The eight steps of the search process The researcher Gary Marchionini[1] has produced a model of the information-seeking process for computer-based searches. The model consists of…

5. Choosing Search Service

(This is originally a chapter from the book Efficient information searching on the web.) Searching on the Web? Why information searching on the Web is popular: You do it yourself. You don’t need to be entirely sure of what you’re…

Hur mäter man findability?

För att användarna ska kunna hitta och använda informationen måste den vara hittbar. Informationsarkitekten Peter Morville definierar findability enligt följande i boken Ambient findability: The quality of being locatable and navigable. The degree to which a particular object is easy…

Information behavior dichotomies

Dichotomies seems to be an integrated part of information behavior-studies in library and information science: staff – users, professional – non-professional, work – leisure, serious – non-serious, searching – browsing, and so on. But are leisure motivated information seekers all…

Uppgifter i informationssökning på nätet (ABMA13)

ABMA13 Fysiska och digitala bibliotek VT09/ Jonas Fransson INLÄMNINGSUPPGIFT 2 I INFORMATIONSSÖKNING Inlämningsuppgiften består i att du ska besvara frågorna nedan. Maila uppgiften till Jonas senast den kl 13.00 den 8/4 på: Jonas.Fransson@kultur.lu.se 1. Gör två sökningar, en med svenska…