5.Välja söktjänst

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats.

Söka på webben?

Varför informationssökning på webben är populärt:

 • Man gör det själv. Man behöver inte vara helt på det klara med vad man är ute efter, tvärtemot när man ska fråga någon som man inte känner så väl (t.ex. en bibliotekarie).
 • Enklare att komma igång – man skriver in något och får nästan alltid ett resultat.
 • Känslan av oro som kännetecknar de första faserna i informationssökningsprocessen reduceras snabbt, eftersom man i alla fall hittat någonting.
 • Man känner att man vet vad man håller på med. Självförtroendet ökar eftersom man hittat en del och därmed inte behöver hjälp.
 • Man får uppfattningen att det rör sig om en källa, eftersom man praktiskt taget kan hitta allt med en sökmotor. Man behöver oftast inte sätta sig in i hur olika databaser fungerar.
 • Det är snabbt och enkelt tillgängligt (dygnet runt, året runt), även från mobiltelefoner.

Men det finns också många känslomässiga nackdelar: osäkerhet och tvekan, förvirring, frustration och tidspress. Ofta tar sökningen på nätet mer tid än man tänkt sig. Irrvägarna är många. Wilfing är ett nytt begrepp för när man kommit på avvägar och börjar fundera på “vad var det nu jag sökte efter?”.

Ett annat problem är “information overload”, att man blir överöst med information och kan inte hantera allt. När en sökning resulterar i miljoner träffar kanske man resignerar och letar upp ett uppslagsverk istället. Och hur ska man veta när man är färdig med sökningen? När man hittat tillräckligt eller allt?

Mycket information finns ännu inte på nätet utan måste sökas i fysiska böcker och tidskrifter. Är nätet en möjlig informationskälla för dig?

Många olika sätt att söka leder till information på webben, men en del sätt är effektiva och andra sätt är mindre effektiva. På samma sätt leder olika sökvägar till olika sorters information. Och olika söksätt i en sökmotor leder till bättre eller sämre träffar. Riktigt ineffektiva sökningar leder till mängder av brus, dvs. massor av irrelevant information, eller i värsta fall inget fruktbart resultat alls.

Katalog eller sökmotor?

Kataloger och sökmotorer är i det närmaste varandras motsatser. Nedanstående sju punkter belyser viktiga aspekter av söktjänsterna för en informationssökare.

Katalog Sökmotor
Datainsamling manuell automatisk
Innehåll kvalitativ kvantitativ
Söksätt i hierarkisk ämnesstruktur med sökord
Resultat alla länkar i kategorin beräknad relevans
Storlek naturligt små obegränsade
Storlek i dag (största) runt 5 miljoner (ODP) mer än 20 miljarder
Liknelse med bok innehållsförteckning register (index)

Datainsamlingen i en sökmotor sker helt automatiskt med spindlar, men i katalogen lägger en redaktör in länken. Redaktören gör samtidigt ett kvalitetsurval, något som inte existerar i sökmotorn.

Länkarna i katalogen placeras in i en ämnesstruktur och återfinns tillsammans med de andra länkarna in en given kategori. I sökmotorn kan man inte navigera i en ämnestruktur utan måste söka med sökord efter relevanta sidor som sökmotorn sedan rangordnar.

Katalogen har ingen given maximal storlek, utan är helt beroende av att redaktörerna hinner lägga till länkar samtidigt som de redan inlagda länkarna regelbundet kontrolleras. Sökmotorn har inte heller någon övre gräns för sin storlek, men även här finns begränsningar. Ett stort index kräver mer datorkraft för att kunna hanteras, datorer kostar och i slutändan handlar det om ekonomi. Det ska även gå snabbt för sökaren att få upp träfflistan när hon gjort sin sökning. Ett alltför stort index kan göra att väntetiden blir för lång och sökaren byter söktjänst.

Ska du använda en sökmotor eller en katalogtjänst? Ofta är svaret både och men nedan är några riktlinjer.

När ska jag använda en sökmotor?

 • När du har ett smalt eller obskyrt ämne eller begrepp att söka efter.
 • När du letar efter aktuell information i ett ämne du känner till.
 • När du letar efter en specifik webbplats.
 • När du vill söka i hela texten på miljontals webbsidor.
 • När du vill få fram ett stort antal dokument i ditt ämne.
 • När du söker efter en speciell typ av dokument eller en viss filtyp.
 • När du vill söka på en viss webbplats.
 • När du vill utnyttja nyare sökteknik som t.ex. klustrering av resultaten eller länkanalys.

När ska jag använda en katalog?

 • När du har ett brett ämne eller begrepp att söka efter.
 • När du vill ha en lista på webbplatser, aktuella för ditt ämne. Ibland är webbplatserna även beskrivna eller kommenterade.
 • När du är i början av en undersökning av ett ämne. Använd en katalog för att hitta sökord och fraser som kan användas i andra söktjänster.
 • När du inte vet exakt vad du letar efter men skulle känna igen det när du ser det.
 • När du vill titta runt i en kontrollerad miljö.
 • När du hellre vill ha några få webbplatser än massor av enskilda webbsidor.
 • När du vill undvika dokument med lite innehåll, sådana som ofta dyker upp i sökmotorer.
 • När du söker efter titlar, länkar, kommentarer eller nyckelord till relevant material i stället för materialet i fulltext.

Nedan är några exempelämnen och lämplig typ av söktjänst att börja söka i.

Katalog Sökmotor
Svensk litteratur Astrid Lindgren
Andra världskriget transittrafiken genom Sverige
Rymdfärder Christer Fuglesang

Kort sagt: Generella ämnen i en katalog och specifika ämnen i en sökmotor.

Utvärdera söktjänster

Söktjänster är extremt föränderliga. Tekniken förbättras/ändras, funktioner tillkommer eller försvinner, tjänster köps upp av konkurrenter och blir till skal för andra söktjänster (som Altavista blivit för Yahoo!). I stort sett alla söktjänster lider av dålig dokumentation. Många finesser nämns inte i hjälptexter och texterna är väldigt generella, speciellt när det kommer till rankning och sponsrade länkar.

Vad ska man titta på när man bedömer en söktjänst?

Undersök sökmöjligheterna och kapaciteten i tjänsten du ska använda. Läs hjälp- eller tipssidan och ögna genom FAQ:en (om det finns någon).

Sökmotorer

 • Hur många webbsidor innehåller indexet?
 • Placeras de köpta/sponsrade träffarna i träfflistan eller utanför?
 • Innehåller indexet många länkar som inte fungerar (döda länkar)?
 • Hur är träfflistan?
 • Är träffarna relevanta?
 • Hur presenteras resultaten?
 • Finns det sponsrade länkar? Hur presenteras/utmärks de?
 • Vilken är täckningen? Hur stort är indexet?
 • Varifrån kommer indexet?
 • Hur många länkar innehåller katalogen (stor eller liten)?
 • Vem är det som står bakom katalogen (om den inte är reklamfinansierad)?
 • Innefattar katalogen ditt aktuella sökämne?
 • Underhålls katalogen (döda länkar eller gamla länkar)?

Kataloger

 • Hur många länkar innehåller katalogen (stor eller liten)?
 • Vem är det som står bakom katalogen (om den inte är reklamfinansierad)?
 • Innefattar katalogen ditt aktuella sökämne?
 • Underhålls katalogen (döda länkar eller gamla länkar)?

Metasöktjänster

I vilka söktjänster söker metasöktjänsten i?

 • Sökmotorer
 • Kataloger
 • Annonstjänster
 • Andra (t.ex. Wikipedia)

Hur är träfflistan?

 • Är träffarna relevanta?
 • Hur presenteras resultaten?
 • Finns det sponsrade länkar? Hur presenteras/utmärks de?
 • Från vilka söktjänster kommer träffarna?

Vilka sökmöjligheter finns?

 • Vilka booleska uttryck stödjer tjänsten? (OCH, ELLER, INTE, +, -)
 • Kan man trunkera?
 • Stödjs frassökning?
 • Stödjs fältsökning?
 • Kan resultaten begränsas till domän eller webbplats?
 • Kan resultatpresentationen varieras på något sätt?
 • Går det begränsa eller revidera sökningen?
 • Finns det någon hjälp för sökuttrycksformuleringen (avancerad sökning i t.ex. Google är egentligen en sorts hjälp, ett tillgängliggörande av söksyntaxen)

Jämföra sökningar i olika sökmotorer

Thumbshots Ranking (http://ranking.thumbshots.com) är en tjänst som jämför de hundra första träffarna vid olika sökningar i några sökmotorer. Följande sökmotorer finns att jämföra i tjänsten:

 • Alltheweb (Yahoo!)
 • Altavista (Yahoo!)
 • Google
 • MSN (Live Search)
 • Teoma (Ask)
 • Wisenut
 • Yahoo!

Det går också att jämföra olika söksträngar i samma sökmotor. I exemplet nedan visas två sökningar i Google, på de närliggande begreppen inivisble web (osynliga webben) och deep web (djupa webben).

Fig. Jämförelse mellan ”invisible web” och ”deep web” i Google

Överlappningen mellan sökningarna i exemplet är bara 20 procent och skillnaderna mellan placeringarna i träfflistorna (träff 1-100) visas med strecken. Se även jämförelser i kapitlet om sökmotorer.

Mer att tänka på vid val av söktjänst

Sökningens begränsningar

Gör klart med eventuella begränsningar i tid, språk och geografi. Det har betydelse för valet av söktjänst.

Specifik fråga

Om du har en specifik, avgränsad fråga, använd sökmotorerna.

Cirkla runt

I en webbkatalog kan du titta runt i ämnet och sedan avgränsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.