4.Metasöktjänster

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats.

Metasöktjänster är söktjänster som söker i andra söktjänster och sedan sammanställer en egen träfflista. Ofta söker metasöktjänsterna i både sökmotorer och kataloger. I många fall blandas sponsrade länkar in i träfflistan på ett otydligt sätt.

En del menar att metasöktjänster, eller metasökmotorer som de ofta kallas, är en variant av sökmotorer. Men för sökare skiljer sig metasöktjänsterna på flera avgörande sätt från sökmotorerna.

Viktiga skillnader är:

 • möjligheter till avancerade sökmöjligheter
 • var länkarna kommer ifrån
 • sättet som träfflistan sammanställs på
 • hur reklamlänkar presenteras.

Få avancerade sökmöjligheter

I metasöktjänsterna finns vanligtvis inga mer avancerade sökmöjligheter. Sökningen går inte alls att begränsa som i en vanlig sökmotor. Det beror på att metasöktjänsten söker i många olika sökmotorer och kataloger, och metasöktjänsten anpassar inte sina sökningar till de olika söktjänsterna i någon större utsträckning. En viss anpassning sker, men i stort förmedlar metasöktjänsten bara dina sökord till de andra söktjänsterna och samlar in toppresultaten.

Varifrån länkarna kommer

Metasöktjänsterna har inget eget index utan utnyttjar andras. De skickar frågor till flera sökmotorer och kataloger samtidigt. Sedan sammanställer metasöktjänsten de inrapporterade resultaten till en egen träfflista. Allt oftare visas varifrån träffarna kommer, men inte alltid. Det är inte alls säkert att metasöktjänsten söker i de största sökmotorerna som Google, Yahoo! och Live Search.

Ett problem med metasöktjänsterna är att samtidigt som de söker i vanliga söktjänster, som Google och Yahoo!, så tar de in träffar från sökmotorer med enbart köpta träffar. Sedan blandas de vanliga träffarna med de köpta träffarna i metasöktjänstens träfflista utan någon markering.

Sättet som träfflistan sammanställs på

Vanligtvis tar metasöktjänsten in ganska få träffar från de söktjänster de söker i, 10-20 träffar är vanligt. Så rätt om sökningen genererar flera hundra tusen träffar i en vanlig sökmotor så är det bara de första tiotalen träffar som metasöktjänsten presenterar. När söktjänsten har fått in resultaten från sökningen skapas en enkel lista. Ofta viktas träffarna från de stora sökmotorerna högre än träffarna från mindre, okända söktjänster. Ibland visas det i träfflistan varifrån träffen kommer och vilken plats den hade i respektive sökmotor. Återfinns träffen i resultaten från flera söktjänster hamnar den högre upp i träfflistan.

Men träfflistorna kan se ut på många sätt. De kan vara sammanställda eller separata, dvs. en för varje söktjänst som metasöktjänsten söker i. Vissa tjänster använder avancerad teknik, som automatisk klustrering eller kategorisering av dokumenten. Då delas länkarna i träfflistan även in i olika undergrupper, olika kluster, för att det ska vara lättare att hitta träffar med relevant inriktning.

Vanligtvis tas dubbletter bort från träfflistan, och många av de moderna metasöktjänsterna sammanför dubbletter och ger dem högre rankning eftersom de återfinns i resultaten från flera söktjänster. Men i äldre och enklare metasöktjänster förekommer ibland dubbletter i träfflistorna.

Metasöktjänsterna tar in ett visst maximalt antal träffar från söktjänsterna. De avbryter sökningen i söktjänsterna efter en viss tid för att den totala söktiden inte ska bli för lång och därför nås inte alltid det maximala antalet träffar från alla de enskilda söktjänsterna. I en del metasöktjänster kan man till en viss grad reglera antalet träffar från varje söktjänst och maximal söktid.

Hur reklamlänkar presenteras

I många fall blandas sponsrade länkar in i träfflistan på ett otydligt sätt.

Fig. Sökning i Metacrawler på ”mobiltelefon”

I ovanstående Metacrawler-sökning är träffarna 2 och 5 sponsrade länkar. Vid första anblicken är detta lätt att missa eftersom träffarna har normal numrering, en vanlig länk och en vanlig textsnutt under länken. Men därunder står det ”sponsored by” före URL:en och träffen kommer från ”Ads by Google”.

De flesta metasöktjänster är kommersiella och drivs med reklamintäkter. De som är utan reklam är forskningsprojekt, offentligt finansierade tjänster eller drivs som marknadsföring av en viss sökteknologi.

Att söka i metasöktjänster

Att tänka på när det gäller metasöktjänster

 • Vilka söktjänster söker metasöktjänsten i? Försök hitta en lista eller gör en sökning och titta i träfflistan.
 • De gör oftast bara enkla sökningar, de utnyttjar inte några avancerade sökfunktioner i sökmotorerna.
 • Antalet träffar från varje söktjänst är starkt begränsat (ofta 10-30 träffar/söktjänst).
 • Användbara när du bara vill ha ett begränsat antal relevanta träffar.
 • Bra val för obskyra ämnen.
 • Lämpliga att testa när du inte hittar vad du söker efter.
 • Bra för att få en överblick över vad som finns på webben i ditt ämne.
 • Träffarna i träfflistan kan vara väldigt relevanta eftersom de bra presenterar de högst rankade träffarna i varje söktjänst de söker i.
 • Generellt bara enkla sökfrågor, inga avancerade sökmöjligheter.
 • Oftast ingen fältsökning.
 • Ger bara toppträffarna i varje söktjänst och representerar därmed inte de totala resultaten från någon söktjänst.
 • I början på en sökning i ett obekant ämne för att få grepp om relevanta sökord och viktiga resurser.
 • När du snabbt vill få en överblick över centrala webbsidor i ett ämne.
 • Vid sökning med väl avgränsade och exakta frågor.
 • När du vill ha ett snabbt resultat på en enkel eller populär sökning med ett eller två sökord.
 • Om du snabbt vill jämföra olika söktjänsters resultat på en sökfråga.

Fördelar med metasöktjänster

 • Användbara när du bara vill ha ett begränsat antal relevanta
  träffar.
 • Bra val för obskyra ämnen.
 • Lämpliga att testa när du inte hittar vad du söker efter.
 • Bra för att få en överblick över vad som finns på webben i
  ditt ämne.
 • Träffarna i träfflistan kan vara väldigt relevanta eftersom
  de bra presenterar de högst rankade träffarna i varje söktjänst
  de söker i.

Nackdelar med metasöktjänster

 • Generellt bara enkla sökfrågor, inga avancerade sökmöjligheter.
 • Oftast ingen fältsökning.
 • Ger bara toppträffarna i varje söktjänst och representerar
  därmed inte de totala resultaten från någon söktjänst.

När kan en metasöktjänst vara lämplig att använda?

Se vidare i kapitel 5 för råd och tips när det gäller att välja söktjänst.

Olika metasöktjänster

Horisontell presentation av träfflistan

De flesta söktjänster presenterar resultaten i en lång vertikal träfflista, men några tjänster presenterar resultaten horisontellt, i olika undergrupper eller kluster. Detta gör det lättare för dig som sökare att zooma in på de aspekter som är viktiga för dig.

Metasöktjänsten Clusty (Vivisimo) grupperar träffarna i olika kluster. Genom de klustrerade resultaten fås olika aspekter på sökningen snabbt fram. Till vänster i bilden på nästa sida visas de olika klustren för sökningen på osynliga webben. Av de 181 träffarna tillhör 17 klustret ”Informationssökning” och 8 ”Internetbrus” (blogg om söktjänster och sökning). Vill du komma åt en speciell aspekt så klicka på länken till klustret så dyker de träffarna upp i träfflistan.

Fig. Träfflista i Clusty.

I den vanliga träfflistan till höger visas från vilka söktjänster länken kommer. I exemplet kommer första träffen från Live och Ask. Efter URL:en (webbadressen) finns det en finess, ”show in clusters”, genom vilken man kan se i vilka kluster träffen ingår.

Killerinfo (www.killerinfo.com) är en annan metasöktjänst som klustrerar resultaten. Killerinfo finns i tre varianter: en amerikansk, en engelsk och en tysk. Källorna som tjänsten hämtar sina träffar ifrån varierar mellan de tre varianterna. Den amerikanska söker bl.a. i Google, vilket Clusty/Vivisimo inte gör.

Grafiska träfflistor

Flera metasöktjänster presenterar träffarna i kartor istället för traditionella listor.

Fig. KartOO:s karta med träffar vid en sökning på ”deep web”.

KartOO (www.kartoo.com) är en fransk metasöktjänst som presenterar träffarna på grafiskt. Den grafiska presentationen kan vara svår att tyda i början, men den kan ofta ge nya aspekter av sökningen. Träffarna presenteras på olika kartor. Träffarna presenteras på olika kartor. Nere till höger på skärmen finns en knapp, ”next map”, som leder till nästa karta.


Tabell över vanliga metasöktjänster

Metasöktjänst Söker i följande söktjänster Speciella finesser
Cacti search
www.cactisearch.com
Google, Yahoo!, MSN och Ask Alla fyra stora sökmotorerna. Resultaten från söktjänsterna kan visas för sig. Resultaten från de olika sökmotorerna går att vikta olika.
Clusty (Vivisimo)
http://clusty.com
MSN, Ask, Gigablast, Open directory, Wisenut Klustrerar reslutaten.
Dogpile
www.dogpile.com
Google, Yahoo!, MSN, Ask, m.fl. Alla fyra stora sökmotorerna.
Don Busca
www.donbusca.com
Yahoo!, MSN, Ask, Open project Länk till Internet Archive och länkar till flera bokmärkes-tjänster i träfflistan
Fazzle
www.fazzle.com
Yahoo!, MSN, Altavista, Netscape Förhandsgranskning i träfflistan. Även bilder, ljud, video, nyhetsrubriker och downloads.
Ixquick
www.ixquick.com
Altavista, Ask, Gigablast, MSN, Netscape, Open directory, Yahoo!, m.fl. Raderar personlig sökinformation.
Jux2
www.jux2.com
Google, Yahoo! och MSN Enkelt att jämföra resultaten från de tre sökmotorerna.
Kartoo
www.kartoo.com
Yahoo!, MSN, Teoma (Ask), Exalead, Open directory, Altavista, Alltheweb, m.fl. Grafisk presentation. Går att välja vilka söktjänster som Kartoo ska söka i. Ingen reklam.
Killerinfo
www.killerinfo.com
Yahoo! och MSN Klustrerar resultaten. Visar domänindelning.  Ingen reklam.
Mamma
www.mamma.com
Ask, Gigablast, Wisenut, Open directory, About Mamma health – specialiserad metasöktjänst, även nyheter, bilder och video.
MetaCrawler
www.metacrawler.com
Google, Yahoo!, MSN, Ask, Looksmart, About Alla fyra stora sökmotorerna. Resultaten från söktjänsterna kan visas för sig. Bild-, ljud- och videosök.
Surfwax
www.surfwax.com
Alltheweb, Yahoo!, Yahoo!News, MSN, CNN Visar utdrag från träffarna.
Yooci
www.yooci.com
MSN, Ask, alltheweb, entireweb, wisenut Visar möjliga smalare sökningar, visar domänindelning, olika språk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.