Month: April 2010

13.Andra informationskällor

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Faktatjänster Faktatjänster kan man kalla den typ av webbplatser som fungerar som uppslagsverk. De är inga söktjänster i vanlig mening…

12.Databaser

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Vad är en databas? En databas är, ur användarperspektiv, oftast en stor mängd information, samlad i ett slutet system. Som…

11.Osynliga webben

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Osynliga webben är svår att definiera. Det förekommer fler olika likartade begrepp. Osynliga webben (the invisible web) myntades av en…

10.Söktjänsterna & marknaden

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Länkar som handelsvara Länkar är en stor handelsvara och kan sägas vara av tre olika typer: Länk från ett sökmotorindex…

9.Utvärdering och källkritik

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Det finns flera problem vid sökning på nätet. Ett som blir allt större är information overload, att man blir överlastad…

8.Sökteknik

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Välja sökord Bra och dåliga sökord Vid användning av sökmotorer är framdestilleringen av bra sökord ofta nyckeln till en lyckad…

7.Sökstrategier

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Olika typer av informationssökning Det finns många typer av informationssökning. Det kan röra sig om: Jaga specifik information, kanske en…

6.Sökprocessen och sökfrågan

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Sökprocessens åtta steg Forskaren Gary Marchionini[1] har gjort en modell över informationssökningsprocessen vid datorbaserad sökning. Modellen består av åtta faser och…

5.Välja söktjänst

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Söka på webben? Varför informationssökning på webben är populärt: Man gör det själv. Man behöver inte vara helt på det…

4.Metasöktjänster

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats. Metasöktjänster är söktjänster som söker i andra söktjänster och sedan sammanställer en egen träfflista. Ofta söker metasöktjänsterna i både sökmotorer och…