16.Nyttiga program

Nedanstående är ett kapitel som kommer ifrån boken Effektivare informationssökning på webben (2007) och som i vissa delar har uppdaterats.

För effektiv informationssökning på nätet krävs en del programvaror. Vissa program är nödvändiga, medan andra tillför ökad funktionalitet eller fler möjligheter.

Webbläsare

En webbläsare av nyare version har många finesser som de äldre saknar. I både Internet Explorer 7.0 och i Mozilla Firefox finns det möjlighet att arbeta med flikar (eng. tabs). Flikar innebär att man kan ha fler webbsidor öppna i samma webbläsare, fast i olika flikar. På bilderna nedan visas två flikar i vardera IE och Firefox, Dagens nyheter och Svenska dagbladet.

Fig. Flikar i Internet Explorer 7.0.

Fig. Flikar i Mozilla Firefox 2.0.

Genom att trycka på fliken för en webbsida så kommer den sidan överst i webbläsaren. Kommer man till en intressant länk på en webbsida men vill läsa klart webbsidan först, utan att glömma bort länken, kan man välja “öppna i ny flik”, så öppnas länken i en ny flik i webbläsaren. Har man glömt bort att man öppnat fliken så upptäcker man den oftast när man städar bland flikarna.

Till Mozilla Firefox finns det många tilläggsprogram som tillför olika finesser (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/). Speciellt kan tillägget ”Crash recovery” nämnas. Om Firefox plötsligt avslutas av någon anledning så sparas information om alla öppna flikar. När man startar Firefox nästa gång får man välja om man vill återuppta sessionen där man blev avbruten.

Portabel webbläsare

Webbläsaren Mozilla Firefox finns i en portabel variant, Portable Firefox. Portable Firefox är en anpassning av vanliga Firefox för att den ska kunna köras från t.ex. ett USB-minne eller en bärbar hårddisk. Genom att köra webbläsaren från t.ex. ett USB-minne kan du ta med inställningar, bokmärken och installerade extrafunktioner. Webbläsaren blir lite långsammare att starta upp och något segare att använda. Ett annat problem är att många datorer i offentliga miljöer begränsas i möjligheten att köra program från flyttbara enheter. (http://portableapps.com/apps/internet/fire-fox_portable)

Verktygsfält – Toolbars

I stort sett alla kommersiella söktjänster erbjuder nu nedladdningsbara verktygsfält för installation i webbläsaren.

Fig. Googles verktygsfält syns i den undre delen av bilden.

Verktygsfälten underlättar sökning i den aktuella tjänsten, sökningen blir snabbare eftersom söktjänstens hemsida inte behöver laddas hem. Söktjänsterna skapar också mer trogna användare (kunder egentligen, eftersom de lever på visning av reklam) i och med att man låser upp sig lite mer genom att det blir jobbigare att söka i en annan tjänst. Alla verktygsfält har olika extrafunktioner, t.ex. blockering av pop up-fönster. Samtidigt finns det mängder av verktygsfält som egentligen är att betrakta som spionprogram. Det första varningstecknet är namnet på verktygsfältet. Heter det Google eller Yahoo! så är det troligtvis okej, men känner du inte till företaget eller tjänsten så ska du bli misstänksam. Ett annat varningstecken är om du har installerat verktygsfältet medvetet eller som det har “installerat sig själv”. Har du inte gjort ett aktivt val så det troligtvis något lurt. Ett tredje varningstecken är om verktygsfältet är svårt att avinstallera, i så fall är det inte ett seriöst företag som står bakom.

Program för problemfri sökning

Ofta räcker det inte med bara en webbläsare för att lyckas med sin informationssökning. Vanligtvis krävs det att datorn kan visa olika slags filer, som pdf eller doc. Kanske behövs olika slags mediaspelare för att kunna spela upp funna ljud- eller videofiler. Många moderna webbplatser kräver idag också nya versioner av t.ex. java och flash för att fungera som designern har tänkt.

Kontorsprogram

 • MS Office (http://office.microsoft.com/sv-se/)
 • MS Office Reader (www.microsoft.com/downloads/)
 • Open Office (http://sv.openoffice.org)
 • Lotus Symphony (http://symphony.lotus.com)

PDF-läsare

Acrobat Reader eller annan pdf-läsare. Acrobat Reader finns på http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html

Mediaspelare

 • Windows media player (www.microsoft.com/downloads/)
 • Quicktime (http://www.apple.com/se/quicktime/download/)
 • Real player (http://uk.real.com/player/)
 • Java (http://www.java.com/sv/)
 • Flash (http://www.adobe.com/downloads/)
 • Shockwave (http://www.adobe.com/downloads/)
 • www.download.com
 • www.tucows.com

Övrigt

 • Java (http://www.java.com/sv/)
 • Flash (http://www.adobe.com/downloads/)
 • Shockwave (http://www.adobe.com/downloads/)

Ladda ner program

 • www.download.com
 • www.tucows.com

Kontrollera länkarna i Favoriter

AM-DeadLink är ett freeware program som kollar i favoriter efter döda länkar, länkar som inte längre fungerar. Fungerar med Internet Explorer, Opera och Mozilla Firefox. (http://aignes.net/-deadlink.htm)

Komprimerade filer

 • www.filzip.com

Webbaserade program

Kalender Google calendar www.google.com/calendar
Kom-i-håg Remember the milk www.rememberthemilk.com
Anteckningar Google notebook www.google.com/notebook/
Kontorsprogram Google docs and spreadsheets http://docs.google.com
Zoho Office suite http://zoho.com
Thinkfree www.thinkfree.com
Ajax13 http://us.ajax13.com/en/
Projekt Basecamp www.basecamphq.com
Central Desktop www.centraldesktop.com
Rättstavning Orangoo Spell Check http://orangoo.com/spell/
Bildbehandling myImager.com http://myimager.com
Filkonvertering Zamar (beta) http://zamzar.com
Lagring box.net http://box.net
Omnidrive (beta) www.omnidrive.com

Webbskrivbord – Skrivbord på nätet

I stället för att utgå från den egna datorns skrivbord (operativsystem och program) så finns det liknande tjänster på nätet där programmen eller funktionerna och lagringsmöjligheterna är helt online. Dessa webbaserade tjänster skapar ett oberoende av en viss dator där ens dokument finns sparade, men skapar samtidigt ett beroende av att de som tillhandahåller webbtjänsterna låter tjänsterna finnas kvar och fungera. Netvibes.com är en skrivbordstjänst dit man kan koppla andra webbtjänster, t.ex. innehållet i näthårddisken box.net och mejlen i gmail.com samt de RSS-flöden man är intresserad av.

 • www.netvibes.com
 • www.pageflakes.com
 • www.goowy.com
 • www.protopage.com

Filtyper

Här presenteras vanliga filtyper. Först kommer de allmänna, sedan bild, ljud och media och sist strömmande media.

TXT (Text)

Format för ren text. Bevarar inga formateringar, endast ASCII-baserade tecken.

Kan öppnas i t.ex. Anteckningar eller Wordpad i Windows (och i alla ordbehandlingsprogram).

HTML (Hypertext Markup Language)

Ett sidbeskrivningsspråk för dokument på webben. Läses i en webbläsare, t.ex. Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

PDF (Portable Document Format)

Pdf-filer är fixerade (rastrerade) och behåller formatering oavsett datorsystem. Därför har formatet blivit en standard för dokument som överförs mellan datorer. Trycksaker som även publiceras på webben är ofta i pdf-format just för att de ursprungligen är framställda för tryck.

Acrobat Reader är en gratisläsare som finns på: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

För att skapa pdf-filer krävs programmet Adobe Acrobat eller något annat pdf-program. En pdf-skrivare, ett program som fungerar som skrivare, fungerar också bra, t.ex. CutePdf Writer, (www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp).

PS (Post Script)

Post Scrip är ett sidbeskrivningsspråk (som HTML) som används för utskrift. Dyrare skrivare är ofta ps-skrivare och filen datorn skickar till den är i PS. PS-filer lades ibland ut på internet innan pdf lanserades. (Förenklat kan det sägas att pdf är en light-variant av PS.)

DOC (Word Document)

Formatet som används av ordbehandlaren Microsoft Word. Formatet blir allt komplexare och filer skapade i en ny version av Word kan inte alltid öppnas i en äldre version. Kan öppnas i OpenOffice (www.openoffice.org). Det finns också gratisläsare att ladda hem från Microsoft – Word Viewer 2003 (sök i Google). DOCX är den nya filtypen som används i Word 2007 (Office 2007). Den kan öppnas i äldre versioner av Word om man laddar hem “Microsoft Office Compatibility Pack” från Microsoft.com.

XLS (Excel Worksheet)

Formatet som används av kalkylprogrammet Microsoft Excel. Kan öppnas i OpenOffice (www.openoffice.org). Det finns också gratisläsare att ladda hem från Microsoft – Excel Viewer 2003 (sök i Google).

PPT (PowerPoint Presentation)

Formatet som används av presentationsprogrammet Microsoft PowerPoint. Kan öppnas i OpenOffice (www.openoffice.org). Det finns också gratisläsare att ladda hem från Microsoft – PowerPoint Viewer 2003 (sök i Google).

Bild

De vanliga bildformaten är det ofta inga problem att öppna i Windows eller montera i ett kontorsprogram (t.ex. Word eller Power Point). Bildformat som kan vara svåra montera är EPS och bilder sparade som PDF.

För att konvertera bilder till ett format finns mängder av program, t.ex. Batchconverter. I Batchconverter kan du konvertera många bilder på en gång. En testversion av programmet är gratis att utvärdera (www.batchconverter.com/image-converter.html).

I vanliga grafikprogram har man också möjlighet att genom ”spara som” eller ”exportera” välja ett annat filformat på bilder än den ursprungliga.

JPEG / JPG (Joint Photographic Experts Group)

Bildformat för färgbilder som tar bort en del data för att göra filerna mindre.

TIFF / TIF (tagged image file format)

Tiff-bilder kan vara i vilken upplösning som helst, och de kan vara svart-vita, gråskala eller färg.

GIF (graphics interchange format)

Bildformat som används på webben. Formatet är begränsat till 256 färger och är därför främst använt för skannade bilder (illustrationer, inte foton).

BMP (Bitmap Graphics)

Standardformatet för bilder (pixel) i Windows.

PNG (Portable Network Graphics)

Ett nytt bildformat som är tänkt att ersätta GIF på webben eftersom PNG inte innehåller några patenterade algoritmer (är helt patent- och licensfritt).

EPS (Encapsulated PostScript)

EPS är bildformatet i PostScript. Det finns två typer av EPS-filer:

(1) Är vektorbaserat bildformat (ej pixlar) som kan öppnas i Adobe Illustrator och liknande program. Dessa filer kan monteras/importeras till Word, Pagemaker osv. men inte öppnas av programmen. Dessa bilder (objektgrafik) kan skaländras hur mycket som helst utan att förändras.

(2) Är EPS fotofil (pixlar) och har en bestämd upplösning. Filtypen kan öppnas i Photoshop eller liknande och kan monteras/import-eras till Word, Pagemaker osv. Bilderna kan bara skaländras på samma sätt som andra pixelbaserade bildformat.

Ljud

MP3 (MPEG, audio layer 3)

Ljudformat. Eftersom filerna blir ganska små är de lätta att överföra via Internet. Eller använda i en MP3-spelare.

WMA (Windows Media Audio File)

Ett Microsoft-format för komprimerade digitala ljudfiler, liknar mp3.

WAV (Waveform Audio)

Ett format för råa ljudfiler, används ofta som källa för andra format (som är komprimerade). Formatet är utvecklat av IBM och Microsoft tillsammans och kan spelas av nästan alla Windowsprogram som stödjer ljud.

Media

MPEG-1

MPEG står för Motion Pictures Expert Group, en expertgrupp sammansatt för att utveckla de digitala format vi har idag. En del av MPEG-1 är ljudformatet MP3.

MP4 (MPEG-4 Video File)

MP4 är en mer avancerad mediafiltyp än MPEG-1.

AVI (Audio Video Interleave File)

Ett format som är utvecklat av Microsoft för lagring av ljud och video. Filerna är begränsade till 320 x 240 upplösning och 30 bilder per sekund (inte tillräckligt för video på helskärm). Med många digitalkameror går det att spela in video och då i AVI-formatet.

Strömmande media

Strömmande (streaming) media är ljud (som radio) eller video (som tv) som laddas ned samtidigt som det spelas upp. Filerna i sig sparas inte (för det krävs specialprogram, se nedan).

Inom strömmande media finns det tre stora aktörer:

 • Real Networks (RealMedia, RealVideo and RealAudio)
 • Microsoft (Windows Media – audio and video)
 • Apple (QuickTime)

Länkar till mediaspelare nedan. Är bara en (eller en av varje) modern mediaspelare installerad brukar det inte vara några problem att höra/se ”sändningarna”.

Spela in (spara ner) strömmande media – massor av länkar till program på http://all-streaming-media.com.

Mediaspelare

För att spela mediafilerna krävs en spelare. I Windows ingår ofta Windows media player. Om det inte fungerar med den så kan du behöva ladda hem en nyare version eller en annan spelare.

Vanliga mediaspelare är (de kommer regelbundet i nya versioner):

 • Windows media player (www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
 • Quick Time player (www.apple.com/quicktime/download/win.html)
 • Real player (http://sweden.real.com/player/)

Resurser

FILExt – The File Extension Source (http://filext.com)

Webopedia (www.webopedia.com)

ComputerUser – dictonary – file types (www.computeruser.com/resources/dictionary/filetypes.html)

Streaming media FAQ (http://all-streaming-media.com/streaming-media-faq/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.